Numerologija: od prve do poslednje lekcije


Numerologija – sve na jednom mestu


Dragana Živković

Svakog petka tokom 50 nedelja na SlovoPresu ste pratili lekcije o numerologiji. Krenula sam od samog početka i završila s nešto komplikovanijim metodama predviđanja. Sad je sve na jednom mestu, od početka do kraja.

Numerologija: lični broj 1

Numerologija: lični broj 2

Numerologija: lični broj 3

Numerologija: lični broj 4

Numerologija: lični broj 5

Numerologija: lični broj 6

Numerologija: lični broj 7

Numerologija: lični broj 8

Numerologija: lični broj 9

Numerologija: lični brojevi 1–9

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – Karmičke i sudbinske veze

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 1 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 2 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 3 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 4 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 5 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 6 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 7 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 8 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – 9 s ostalim brojevima

Numerologija: Odnosi među ličnim brojevima – svi brojevi na jednom mestu

Numerologija: Životni periodi

Numerologija: Bioritamski broj

Numerologija: Lična godina

Numerologija: Generacijski broj

Numerologija: Analiza odnosa sa decom preko zbira ličnih brojeva

Numerologija: Numerološki kôd

Numerologija: Analiza imena i prezimena

Numerologija: izrada numerološke karte – broj srca

Numerologija: izrada numerološke karte – broj ličnosti

Numerologija: izrada numerološke karte – mentalni nivo

Numerologija: izrada numerološke karte – emotivni nivo

Numerologija: izrada numerološke karte – fizički nivo

Numerologija: izrada numerološke karte – intuicija

Numerologija: metode predviđanja – broj sudbine

Numerologija: metode predviđanja – broj zenita

Numerologija: Sinastrijsko slaganje različitih bioritamskih brojeva

Numerologija: Sinastrija istih bioritamskih brojeva

Numerologija: Analiza odnosa putem zajedničkog kôda

Numerologija: Analiza odnosa unutar porodice putem zajedničkih kôdova

Numerologija: Analiza emotivnog odnosa na konkretnom primeru

Numerologija: Metoda predviđanja emotivnog odnosa na konkretnom primeru

Numerologija: Metoda predviđanja – Doba života

Numerologija: Metoda predviđanja – broj uma

Numerologija: Metode predviđanja – lični mesec

Numerologija: Metoda predviđanja – broj lekcija

Numerologija: Metoda predviđanja – doba života, broj uma i broj lekcija

Numerologija: Metoda predviđanja – Ponovljeni lični meseci

Numerologija: Metoda predviđanja – Lična nedelja

Numerologija: Metode predviđanja na jednom mestu

Podeli s drugima