Od jedinice do devetke + karmičke i sudbinske veze


Dragana X Živković

Odnosi među ličnim brojevima – Karmičke i sudbinske veze

Lični broj 1 s ostalim brojevima

Lični broj 2 s ostalim brojevima

Lični broj 3 s ostalim brojevima

Lični broj 4 s ostalim brojevima

Lični broj 5 s ostalim brojevima

Lični broj 6 s ostalim brojevima

Lični broj 7 s ostalim brojevima

Lični broj 8 s ostalim brojevima

Lični broj 9 s ostalim brojevima

 

 

Podeli s drugima