Po podacima Ujedinjenih nacija u svetu je prosečna starost 2015. bila 29,64 godine, a predviđa se da će do 2050. biti 36,14 godina


Evropa ima najveći procenat ljudi starijih od 65 godina, Afrika najmanji. U Srbiji je prosečna starost stanovništva skoro 43 godine, na šestom mestu je u Evropi. Najviše zabrinjava što stanovništvo Srbije „ubrzano stari“, tako da nije nemoguć scenario da za nekoliko godina izbije na jedno od prva tri mesta. Od 2002. do 2011. godine skoro pola miliona stanovnika je manje. Poslednji popis stanovništva alarmantno je upozorio – čak 160 mesta ima negativan prirodni priraštaj, a u proseku, Srbiju svake godine napusti oko 15.000 ljudi. Odlazak mladih ljudi iz zemlje, kao i negativan prirodni priraštaj nagoveštavaju nimalo svetlu demografsku budućnost.

Problem „starosti“ nije samo domaći, postao je globalni, s izuzetkom Afrike. Na primer, iako Azija po „mladosti“ zauzima drugo mesto, na ovom kontinentu je zemlja poput Japana, koja prednjači u procentu stanovnika starijih od 65 godina, što je parametar za starost – neverovatnih 26,34%! Posledica je opadanje radne snage u poslednjih 20 godina za 7%. Ipak, to se ne odražava toliko na privredni rast jer je Japan još sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka imao strategiju kojom je predupredio demografske probleme, a koja se u najkraćem sastoji u savetu: Ne smete ostariti dok se ne obogatite. Zvaničnim rečnikom, to izgleda ovako: Treba na vreme izraditi planove održive fiskalne konsolidacije, žensku i stariju radnu snagu uključiti u tržište rada, uvećati izvoz i, obavezno, ojačati mrežu socijalne sigurnosti.

Da li je tako nešto moguće sprovesti kod nas ili u Kini, na primer? Kod nas nema posla ni za radno potpuno sposobno stanovništvo. Kina je poseban slučaj – ona je tek nedavno prekinula politiku jednog deteta, tako da je sada prosečan stanovnik 37-godišnjak, a po predviđanjima će do 2050. godine biti 50-godišnjak.

Posmatrajući samo Aziju, do 2050. će broj ljudi starijih od 65 godina porasti za dva i po puta. Na nivou celog sveta, gde je, prema podacima Ujedinjenih nacija 2015. godine bilo 8,28 odsto stanovnika starijih od 65 godina, do 2050. biće ih skoro duplo više – 16,3 odsto! Tom procesu neće moći da pomogne ni Afrika, u kojoj je prosečna starost stanovništva, izuzimajući sever i jug kontinenta – ispod 20 godina! Rekorder je Niger sa 15,1 godinom. Prvih 15 „najmlađih“ zemalja sveta je iz Afrike. Uzevši to u obzir, procenat ljudi starijih od 65 godina je zanemarljiv.

Podeli s drugima