Numerologija: izrada numerološke karte – broj ličnosti

Broj ličnosti dobija se zbrajanjem suglasnika iz imena i prezimena Dragana X Živković Uzimamo isti primer kao do sada. Koristi se  tablica data za ime i prezime gde svako slovo zamenjujemo određenim brojem: V L A D I M I R   S T E V O V I Ć … Nastavi sa čitanjem Numerologija: izrada numerološke karte – broj ličnosti