Osobine određenih brojeva, kako njihove pozitivne, tako i negativne strane. Na jednom mestu – svi lični brojevi


Dragana X Živković (numerologija2@gmail.com)

Lični broj je ono što čini čovekovu suštinu, kakav je iznutra, delimično fizički izgled i ponašanje, i na kraju, specifične životne situacije koje određeni brojevi privlače. On se dobija zbrajanjem cifara datuma rođenja i svođenja na jednu cifru, na primer: 15. 5. 1995 – 1+5+5+1+9+9+5 = 35 – 3+5 = 8.

 Lični broj 1

 Lični broj 2

 Lični broj 3

 Lični broj 4

 Lični broj 5

 Lični broj 6

 Lični broj 7

 Lični broj 8

 Lični broj 9

Podeli s drugima