Doba života


Doba života dele se na četiri ciklusa: prvi ciklus je od rođenja do godine koja se dobija oduzimanjem ličnog broja od 36 (broj Zemlje), drugi i treći ciklus traju po devet godina, a poslednji od određene godine do kraja života


Dragana Živković

Ova oblast numerologije spada u metodu predviđanja kojom se ne može opisati svaki detalj, ali se može precizno odrediti da li je pred nama ciklus u kome držimo sve konce u rukama ili je reč o ciklusu koji će nas ograničavati u svakom pogledu. Doba života se deli na četiri ciklusa, a svaki ciklus se deli na UM i LEKCIJE. Na primeru prošlonedeljnog para bilo je reči o tome.

Um su, najjednostavnije rečeno, naši stavovi , naše navike i naša gledišta koja se menjaju s godinama, a lekcije su bukvalno izazovi na koje moramo odgovoriti prvo na fizičkom a onda i na mentalnom planu.

Da bi bilo što jasnije, videćemo to na primeru, pa ćemo se vratiti Vladimiru Stevoviću kojeg smo analizirali prilikom izrade numerološke karte. Ovog puta nam neće biti potrebno njegovo ime i prezime nego samo datum rođenja – 24. 9. 1957. godine.

Dakle, postoje četiri ciklusa u Dobu života ili bi još tačnije bilo reći da postoje četiri ciklusa u životu svakoga čoveka. Ciklusi se izračunavaju na sledeći način:

Doba života: um/lekcije

1. životno doba: mesec + dan (um) / mesec – dan (lekcije)

2. životno doba: dan + godina (um) / dan – godina (lekcije)

3. životno doba: 1. + 2. životno doba (um) / 1. – 2. životno doba (lekcije)

4. životno doba: mesec + godina (um) / mesec – godina (lekcije)

Na početku analize uzimamo datum rođenja – 24. 9. 1957. Prvo ćemo izračunati numerološki kôd: to je 641, jer nam je potreban lični broj, a onda ćemo dan, mesec i godinu rođenja svaki datum ponaosob svesti na jednu cifru (još jednom treba naglasiti da se za osnovnu numerološku analizu koriste isključivo jednocifreni brojevi), pa bi to bilo – 6 (dan) 9 (mesec) i 4 (godina).

Doba života: um/lekcije (konkretan primer)

0d 0. do 35. dodine – 6/3

od 35. do 44. godine – 1/2

od 44. do 53. godine – 7/1

od 53. godina do kraja života – 4/5

Prvi ciklus, prvo doba života, ujedno je i najduže i najvažnije jer se u njemu postavljaju osnove budućeg života, ono određuje sve naše buduće uspone i padove, i dobija se kad od broja 36 (broj Zemlje) oduzmemo lični broj, što bi ovde bilo – 36 – 1 = 35, pa smo dobili da prvi doba života traje od rođenja do 35. godine.

Da bismo izračunali broj uma, sabiramo mesec i dan: 9 + 6 = 15 = 6. Čim vidimo šesticu, jasno je da je ovaj period obeležen brojnim dešavanjima, kako lepim tako i raznim ograničenjima, pritiscima, i osobi je vrlo teško da odluči želi li da igra ulogu porodične žrtve. Ovaj deo života ume da bude bolan u smislu kidanja veza s najbližima, ili će dozvoliti da ga šestica daruje ljubavlju i svim onim divnim stvarima povezanim s ljubavlju. Dobra strana ove šestice je da kod nekih srećnika ona dom i porodicu stavlja u prvi plan, i kroz koje čovek može mnogo postići, naročito na polju karijere, pa treba izračunati broj lekcija koje se moraju savladati u ovom ciklusu.

Lekcije: mesec – dan, to jest 9 – 6 = 3, i dobili smo da je broj lekcija u broju 3. Nije laka šestica koja zna da od čoveka napravi roba emocija, a ova trojka može biti pravi mamac za preterivanje u smislu poroka. Zanimljivo je da je vladar broja 3 Jupiter, najveći kosmički dobročinitelj, pa sada zamislite ove dve planete sreće koje bombarduju njihovog nosioca raznim povoljnim prilikama ali i koje mogu biti opasne jer sve čega je mnogo, bilo dobro ili loše, može odvesti u pogrešan smer.

Drugi ciklus u ovom primeru počinje od 35. godine i traje devet godina, do 44. godine, kao drugo doba života.

Broj uma u ovom periodu je: dan + godina, odnosno 6 + 4 = 1. Kad čovek u najlepšim godinama života prođe neku vrstu porodične golgote kao što je ovde slučaj, osoba koju analiziramo je prekinula sve veze s najrođenijima, i hteo ne hteo, nauči o životu i zakonima koji vladaju, pisanim i onim nepisanim, i zahvaljujući tom iskustvu može postati moćan i preuzeti ulogu vođe uz originalne ideje koje mu mogu pomoći da kroz ovaj ciklus postavi dobre temelje za ceo svoj život. Ovo je ujedno i jedan od najboljih perioda, može se čak smatrati i srećnim jer nema ga svako u svojoj numerološkoj karti. Da se razumemo, ne znači da će stalno cvetati cveće, ali kad čovek ima iskustvo i mogućnost da ga unapredi s nečim novim, onda se ipak može smatrati srećnikom.

Lekcija koja se mora savladati dobija se izračunavanjem: dan – godina, odnosno 6 – 4 = 2. Ali uvek postoji neko – ali, da bi čovek mogao da napreduje i da realizuje svoje ideje, potrebna su mu partnerstva, od emotivnih do poslovnih. Najvažnije je imati mir u ovom periodu, a to je u stvari najteže jer je dvojka vrlo promenljiva, čovek se stalno pita da li je ispravno postupio i da li mu okolina i partneri odgovaraju. U ovom ciklusu se ne traži samo lični mir nego i sposobnost da se bude posrednik između zavađenih i da se miri nepomirljivo. Treba razvijati diplomatiju i taktičnost jer su oni izlaz i rešenje svih problematičnih situacija u ovom ciklusu.

Treći ciklus takođe traje devet godina, u ovom slučaju od 44. godine do 53. godine, kao treće doba života. Broj uma u ovom ciklusu izračunavamo tako što saberemo brojeve uma iz prvog i drugog ciklusa: 6 + 1 = 7. Sedmica je mističan broj koji zahteva da čovek uroni u sebe i nađe mir koji je najvažniji u ovom periodu. Taj mir su vrata ka nekim duhovnim disciplinama i višim spoznajama, i ovaj period je uglavnom obeležen analizama kako sebe tako i svega što nas okružuje. Konkretno, čovek koga analiziramo je počeo da se interesuje za alternativnu medicine, i kako je sedmica pod vladarstvom Urana, planete budućnosti, bio je pionir u toj oblasti.

Lekcija koju treba savladati dobija se razlikom brojeva lekcija iz prvog i drugog životnog doba: 3 – 2 = 1. Lekcija u broju 1 će nam pomoći da shvatimo šta je naš životni put, i ne samo to, mora se i dokazati da je on ispravan i dobar. Jedinica uvek daje hrabrost i originalnost, i sada više nije važno da li nas neko voli ili ne, najvažnije je prihvatiti sebe. Treba naći snagu u samom sebi i shvatiti da možete biti svemogući jer ta jedinica daje i moć, pitanje je samo da li ćete uspeti da se izborite sa sobom.

Četvrti ciklus je takođe dug, ne kao prvi, ali je važan u smislu da se u njemu ponavljaju neke situacije i neke mogućnosti iz prvog doba života, bez obzira na broj u kome se nalazi. To ne treba da čudi jer čovek nosi svoj kôd ceo život, on je isti i uvek će u skladu s energijom kojom zrači privlačiti određene situacije. Um se u ovom ciklusu dobija sabiranjem broja meseca i godine: 9 + 4 = 13 = 4. S onakvom snagom koju ova ličnost poseduje posmatrajući njenu dosadašnju analizu, mislim na ime i prezime, i posmatrajući njen životni put koji obiluje svim i svačim, dolazimo do zaključka da četvorka ne može biti toliko surova, jer on je ipak jedinica, a one su uvek među najboljima i najjačima. Pre će biti da ona označava realizaciju svega što je zacrtano i ostvarenje svih planova u vidu nagrade. Naravno da će i dalje biti ograničenja i sputavanja. Osoba iz konkretnog primera i dalje se bori za legalizaciju homeopatije i radi toga je i promenio sredinu, pa se sada u inostranstvu dosta uspešno time bavi. Ja sam od onih malobrojnih koji zagovaraju teoriju da Saturn ume ponekad da nagradi više i bolje od Jupitera, samo je pitanje za koju cenu i uz koliko odricanja.

Lekcija koja je ostala da se savlada u starosti, u četvrtom dobu života, dobija se kao razlika broja meseca i godine: 9 – 4 = 5. Sve što se bude dešavalo treba posmatrati kao jedno iskustvo više i, konkretno, u ovom periodu može značiti i ispunjenje nekih davnih želja. Sada treba i rizikovati, to je čak i poželjno jer uglavnom sledi dobitak. Ovo je i period iznenadnih putovanja od kojih svako može biti korisno, a isto tako i period priliva novca koji je davno zaboravljen ili se na njega uopšte nije ni računalo.

Htela bih da napomenem još jednu bitnu stvar kod životnog doba – ni ovde ne važe stroga matematička pravila. Često se dešava kod izračunavanja brojeva uma i lekcija da se veći broj oduzima od manjeg, ali nas i u tom slučaju interesuje isključivo samo cifra koju dobijemo, a ne njena stvarna vrednost.

Sledeće nedelje podrobnije o broju uma i kako ga tumačiti.

Podeli s drugima