Za analizu imena i prezimena koristi se tabela gde svako slovo treba zameniti odgovarajućim brojem


Dragana X Živković

U prethodnom tekstu smo videli kako se izračunava i analizira numerološki kôd na osnovu datuma rođenja i određivanja bioritamskog, generacijskog i ličnog broja. On je prvi korak u konstruisanju numerološke karte koja se sastoji od kôda, analize imena i prezimena koje će se ovog puta predstaviti, i tabele događaja o kojoj će kasnije biti reči. U numerologiji se sve radi s brojevima koji se svode na jednu cifru – od 1 do 9. Postoje i složeniji brojevi, ali o tome neki drugi put, treba samo znati da je broj nepromenljiv gde god se nalazio u vašoj karti, ali još je važnije znati da se vaš odnos prema njemu može korigovati.

Za analizu imena i prezimena koristi se tabela gde svako slovo treba zameniti odgovarajućim brojem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C Č Ć D Đ E
F G H I J K L LJ M
N NJ O P R S Š T U
V Z Ž

Ime i prezime je pored datuma rođenja nešto što smo dobili u nasledstvo, i oni zajedno predstavljaju temelj numerološke analize. Datum ne možemo promeniti, ali se menjaju imena i prezimena i treba analizirati ono koje vam stoji u zvaničnim dokumentima, bez obzira na podatke iz vašeg matičnog lista. Najvažnije od svega je da se brojevi u karti slažu s vašim ličnim brojem. Što su u harmoničnijem odnosu, lakše ćete se nosite sa sobom i životom koji živite.

Primer:

Svako slovo iz imena i prezimena zamenite odgovarajućim brojem iz tabele:

V L A D I M I R   S T E V O V I Ć

1 7 1 6 4 9 4 5 6 8 9 1 3 1 4 5

Zatim gledajte kog broja ima najviše i koji nedostaje. U nizu ispod ovog primera i prezimena najviše ima broja 1, a nedostaje broj 2. Kad najviše ima jedinica, osoba ima potencijala da bude ispred svog vremena, da radi na sebi, da intenzivno razmišlja o budućnosti, da bude vođa i, što je najvažnije, da ima svest o sebi ali i o svetu u kome živi. Želeće moć, liderstvo, ali je moguće i da ima problem s egom, može da bude samoživa i slično.

Nedostaje dvojka, što znači da ova osoba definitivno ima problem s okolinom zato što ne zna za kompromis, za saradnju, nedostaje joj malo više brižnosti, a sve zbog toga što nema izraženu intuiciju, odnosno trebalo bi malo više da sluša svoja osećanja jer potpuno zanemaruje osećaj „iz stomaka”.

Sledeće što treba uraditi jeste da dobijene brojeve uporedite s datumom rođenja, odnosno kôdom (ovo je osoba čiju smo analizu radili u tekstu o numerološkom kôdu; da bi bilo jasnije ono što objašnjavamo držaćemo se istog primera), a ova osoba nosi kôd 641. Kako se lični broj (poslednji u nizu) podudara s najvećim brojem cifara iz analize imena i prezimena, možemo reći da će osoba u jednom trenutku svog života imati veliki problem s okolinom i najbližima, i bez obzira što je vezana za porodicu (bioritamska šestica) osetiće se ugroženo, može imati veliki problem s egom i samopotvrđivanjem, i sada je već izvesno da će se udaljiti od porodice jer ne želi da bude vođena nego da ona vodi (lični broj 1). Nije u stanju da oseti pravi trenutak kad treba da se povuče, kad je vreme za kompromis a kad treba da bude vođa, kad su nekome u porodici potrebne stvarne nega i briga, i slično (nedostatak dvojke u imenu i prezimenu).

Nema potrebe ulaziti još dublje jer je sasvim dovoljno shvatiti kako se radi numerološka karta. Da biste mogli da je tumačite na osnovu imena i prezimena, evo objašnjenje za brojeve koji dominiraju, ali i za brojeve koji nedostaju.

Brojevi koji dominiraju:

 1. Potreba da se bude prvi, za moći, ali i velike hrabrost i snaga, nema odstupanja od cilja.
 2. Emocije jače od razuma tako da se za njih često ne zna da li se povlače zbog osećanja, da li vole da se previše oslanjaju na druge ili je u pitanju običan kukavičluk. Snaga ovih osoba je u praćenju unutrašnjeg osećaja i saradnji s drugima.
 3. Opasnost od idealizovanja života što često može odvesti u razočaranje. Ovo može dati i vrlo kreativne ljude. Malo manje priče, a malo više rada.
 4. Čvrstina, koncetracija i posvećenost određenom cilju, kao i pomalo prestrogo shvatanje života i ljudi. Trebalo bi da su opušteniji.
 5. Veliki nagon ka slobodi i kretanju, velika potreba za promenama i velika ljubav ka učenju. Skoro su savršeni, samo im ponekad nedostaje malo dubine.
 6. Ovde je opasnost od velike podređenosti drugima, i osoba mora da nauči da sebe stavlja na prvo mesto. Isto tako i velika opasnost od robovanja čulnim uživanjima. Prevelika vezanost za partnera koja može otići u zavisnost.
 7. Okrenutost unutrašnjem, duhovnom životu i slabe veze s realnim. Vrlo su usamljeni, a često je slučaj da imaju veliki problem s nervnim sistemom. Izuzetan potencijal za proučavanje raznih duhovnih disciplina.
 8. Velika sposobnost privlačenja materijalnog, ali i sposobnost upravljanja njime. Ovde treba naći pravu meru, odnosno truditi se da se pronađe zlatna sredina.
 9. Ovo je retko, ali to su ljudi velike snage koji znaju da upravljaju njome. I ovde važi pravilo da nasleđuju sve, od bolesti do imovine. Sve shvataju na pravi način, pa zato ponekad mogu biti veliki cinici.

Brojevi koji nedostaju:

 1. Odsustvo samopouzdanja i hrabrosti, i averzija ka svemu novom. Interesantno je da ovo mogu biti osobe koje su duhovno jake i koje imaju vrlo zdrav odnos prema egu i moći, svesne su sebe, ali ne žude za javnim priznanjem.
 2. Nesposobnost za dogovor, za saradnju, i neprilagođenost. Velika unutrašnja nervoza koja ima izvor u nesigurnosti, što čini osobu nestrpljivom i netaktičnom. Odsustvo ili slabo razvijena intuicija.
 3. Nedostaje optimizam, i ovi ljudi moraju malo više da poštuju ljubav i partnera, da ne traže idealno jer većina nikad ne uspe da nađe svoju drugu polovinu.
 4. Ovde nema čvrstine, stava, discipline, i ove osobe retko kad imaju ciljeve kojima streme. Sve im je u životu pod znakom pitanja, pa bi trebalo da rade najviše na sebi i da same sebi kidaju lance u koje su se nesvesno upetljale. Rizik ponekad može doneti dobro.
 5. Morate da nađete snage da osmislite svoj život. Ako već nemate snage ili vam prilike ne idu naruku, radite na sopstvenom usavršavanju. Širite svoje vidike kad god možete.
 6. Uživajte u lepom, posmatrajte lepe ljude, pravite sebi lepu atmosferu. Na taj način možete zavoleti sebe, malo vam je taj gen ljubavi i zadovoljstva zakržljao, i nije čudo što je čest u kartama razvedenih i brakova bez papira.
 7. Ovde je problem nedostatak vere, preispitujte se i tražite odgovore u sebi. Nije važno verujete li u Boga ili sebe, bitno je da verujete.
 8. Totalno nezdrav i nezreo odnos prema materijalnom, bilo da su u pitanju novac, imovina ili seksualni život. Ove osobe vremenom imaju sve veći strah od pomenutog i uglavnom trpe gubitke. Treba da nauče da imaju pošten odnos prema materijalnim stvarima i seksu, i da ne pokušavaju ništa na brzinu i na prevaru.
 9. Devetka štiti, a kad je nema, ukazuje na ljude s interesantnim životnim pričama, koji su prisiljeni da uče mukotrpno na svojim greškama, što kasnije može rezultirati gubljenjem osećanja i stvaranjem hladnokrvnosti što nema veze s godinama i mudrošću.

Kad se u ovoj analizi nađe samo jedna cifra određenog broja, to bi trebalo posmatrati kao problem koji osoba ima s određenim stvarima u životu, ali je to lakše prevazići za razliku od situacija kad broja nema.

U narednim tektovima iz ovog serijala idemo u dublje i složenije tumačenje koje još više može pomoći u otkrivanju nekih tajnih i skrivenih potreba kojih nekad nismo ni svesni. Kôd je kao početna analiza uopšten, kao i tumačenje na osnovu imena i prezimena, a naredna saznanja će pokazati sitne nijanse koje svakog ponaosob čine jedinstvenim. Numerologija je jednostavna i vrlo precizna.

Podeli s drugima