Numerologija: Metoda predviđanja emotivnog odnosa na konkretnom primeru


S metode analize emotivnog odnosa prelazimo na metodu predviđanja, i to na konkretnom primeru


Dragana Živković

Današnjim tekstom završavamo s primerom na kome sam pokazala kako se u numerologiji radi analiza odnosa: Ovde je konkretno bilo reči o emotivnom odnosu, odnosno o paru koji nevenčano živi 23 godine. Prošlog petka sam analizirala psihološki sastav obe ličnosti, a sada ću više govoriti o onome što im je život doneo i što će im doneti ubuduće, a to već spada u metode predviđanja.

M I R J A N A  H O C    25. 1. 1975  – kôd 843, ime i prezime 9 4 5 5 1 1 1 3 3 3  

V U K O V I Ć  S A Š A  29. 12. 1972 – kôd 516, ime i prezime 1 9 6 3 1 4 5  6 1 7 1 

Kako da izračunate kôd, pogledajte ovde, a numerološko ime i prezime ovde.

Za dalji rad ili predikciju koriste se datumi rođenja pomoću kojih se izračunavaju Doba života iz kojih se jasno i bez puno filosofiranja može videti ko u vezi trpi, ko je nosi, ko je problematičan i ostalo. Sve što za sada treba da se zna o Dobima života jeste da traju u ciklusima od po devet godina, ali da ne počinju kod svakog u isto vreme.

Za Mirjanu prvi ciklus traje od rođenja do 33. godine, i to je ujedno i najduži period u kome svako postavlja temelje svog budućeg života. Njoj je Um u broju 8  (prilike koje joj se pružaju ali i njeni lični stavovi, gledišta i interesovanja) a Lekcije u broju 6 (to su izazovi koji se moraju savladati u svakodnevnom životu). Ovo je bio ujedno i njen najbezbrižniji period života, kada je imala prilike da  uživa u čulnom i materijalnom, ali i da okusi probleme u vezi s tim periodom. Ono što je trebalo da nauči onda jeste da voli sebe i da vodi računa o sebi.

Za Sašu prvi ciklus traje od rođenja ali do 30. godine, i njegov Um je bio u broju 4, a Lekcije koje je trebalo onda da savlada u broju 2. Čim vidimo četvorku, onda znamo da je to period otežanja i pritisaka, i da ima ograničenja na svim poljima života. Da bi to bilo ublaženo, on je trebalo da nauči da su taktičnost, diplomatija i mir jedini način da ovaj ciklus prođe što bezbolnije.

Drugi ciklus za Mirjanu počinje od 33. godine i traje do 42. godine, i u njemu je Um u broju 2, a Lekcija koju treba da savlada su izazovi u broju 3. Kad vidimo dvojku, bilo gde u karti, onda se zna da je to promenljiv period života koji donosi velike uspone i padove, u kome čovek baš nema kontrolu nad svojim životom i da treba raditi polako i strpljivo. Ono što mora sada da se nauči jeste da lepa reč i gvozdena vrata otvara i ovo je period moguće ekspanzije  na materijalnom planu.

Drugi ciklus za Sašu počinje od 30. godine i traje do 39. godine, i njemu je Um u broju 4, a Lekcije koje mora da nauči su u broju 2. Ponavlja se ista priča kao iz prvog ciklusa, ograničenja se nastavljaju, traži se maksimalno zalaganje, a u radu je jedini način da se sve prevaziđe. Ako je i bilo dilema u vezi partnerstva, sada ih više nema.  Mora na sebe da preuzme odgovornost i bude posrednik između suprostavljenih i da miri oko sebe. Pojačana je osetljivost i sklonost melanholiji.

Treći ciklus kod Mirjane počinje od 42. godine  i traje do 51. godine, i tada joj je Um u broju 1, a Lekcije u broju 3. Ovo bih svakome poželela jer to znači da dolaze moćna i dobra vremena, ali moć se nikako ne sme zloupotrebiti. Osoba će imati mogućnost da bude lider i da je ispred drugih zahvaljujući svojim originalnim idejama. Lekcija koju treba da nauči jeste da i dalje ostane optimista i da iskoristi ovaj period za dalju ekspanziju  u materijalnom.

Treći ciklus za Sašu počinje od 39. godini i traje do 48. godine. Njemu je Um u broju 8, i odmah ću naglasiti da uz godine i mudrost koju će steći može isto kao i Mirjana ostvariti ekspanziju u materijalnom, a kako mu je LEKCIJA u nuli, pružaće mu se razne mogućnosti i prilike koje ne bi smeo da propušta.

Četvrti ciklus kod Mirjane počinje u njenoj 48. godini i traje do kraja života, Um joj je u broju 5, a Lekcije i dalje u broju 3. Pričamo  o nekom zrelom dobu i starosti, i tek sada ona ima priliku da uživa u životu u smislu da može da donosi odluke koje njoj odgovaraju. Imaće razne prilike i mogućnosti,  od putovanja do intelektualnog usavršavanja. Vrlo lep period u smislu proširenja vidika i lepih dešavanja.

Četvrti ciklus za Sašu počinje od 48. godine i isto tako traje do kraja života. Njemu je Um u broju 4, što znači da nailazi ponovo period ograničenja, ali kako se radi već o zrelom dobu i starosti, onda to može biti i fizička slabost, a ni bolest nije isključena. Najbitnije za ovaj period je da osoba pre nego što u njega uđe, mora u prethodnim periodima dati sebe maksimalno u poslu i igrati pošteno, jer ova četvorka može biti  neugodna i doneti besparicu i usamljenost. Lekcije koju opet mora da nauči su strpljenje i saradnja u partnerskim odnosima.

Ako sada uporedimo cikluse, vidimo da su ženi situacije i okolnosti mnogo naklonjenije, i jedino dobro, ako zanemarimo Sašine cikluse, jeste to što je ona nosilac veze, a kako s godinama ima sve srećnije okolnosti, moći će vezu da održi svojim optimizmom i idejama. Sašina karta je teška, ali ako on bude bio radan i disciplinovan, onda će i njemu u drugoj polovini života biti lakše nego u mladosti. Ova analiza budućih događaja nije detaljna, htela sam samo da pokažem kako se radi, a i zbog privatnosti, ovo je samo uopšteno i u kratkim crtama. Najbolja stvar kod upoređivanja ciklusa je kad nosilac veze ima perspektivniju kartu od partnera koji ga prati. Par ima šanse da uspe u svakom pogledu, kao i šansu da bude zadovoljan. Kad je situacija drugačija, onda brakovi i partnerstva mnogo teže opstaju, kraj je neminovan, kao i onaj ružan osećaj promašenosti.

Na kraju treba pogledati i sam datum venčanja,  početka zajedničkog života ili same veze, jer nam on može dosta toga reći. Ovo dvoje su započeli zajednički život 29. 10. 1994. godine, i numerološki kôd ove veze je 347. Bioritamski broj je u broju 3, što govori o emocijama, ali i o razočarenjima koja prate svakodnevni život. Ima puno oscilacija i teško da bi moglo za njih da se kaže kako im je dosadno. Generacijski broj je ono u okviru čega mogu maksimalno da se dokažu, a kako imaju četvorku, onda će sve u životu moći da postignu uz napor i odricanje. Međutim, ova sedmica na kraju govori da to neće biti lako, da ne mogu egzistencijalni problemi toliko uticati na njih dvoje koliko oni sami jedno na drugo svojim nezrelim postupcima. Da je 347 kojim slučajem sinastrijska kombinacija njih dvoje, i uzimajući u obzir analizu iz prošle nedelje, onda ne verujem da bi opstali ovoliko dugo. Sedmica je broj koji je, ako se par ne nađe intelektualno, sklon ljubomori, nezrelosti i traumama, i neki parovi često ostaju u vezi samo zbog nerešenih egzistencijalnih problema.

U sledećem nastavku Doba života, slede broj Uma, zatim i broj Lekcija.

Podeli s drugima