S metode analize emotivnog odnosa prelazimo na metodu predviđanja, i to na konkretnom primeru (više…)
Vidi još...