Doba života dele se na četiri ciklusa: prvi ciklus je od rođenja do godine koja se dobija oduzimanjem ličnog broja od 36 (broj Zemlje), drugi i treći ciklus traju po devet godina, a poslednji od određene godine do kraja života (više…)
Vidi još...