Numerologija Analiza od


Porodica utiče ne samo na kvalitet života već može utabati staze i za budućnost, zato je važna numerološka analiza odnosa unutar porodice


Dragana Živković

Zadržaćemo se na analizi odnosa ali u okviru porodice. Sinastriju ne treba raditi samo kad su u pitanju emotivne veze već treba ići i unazad i videti šta nosimo iz porodičnog okruženja. Tema možda nije interesantna kao kad su u pitanju klasične veze, ali nije ništa manje važna, treba se truditi i iskoristiti sve pozitivno i zaobići ono što je loše jer znamo da porodica može ne samo uticati na kvalitet života već i utabati staze za budućnost. Podsetimo se izračunavanja kôda ovde, a na šta se konkretno misli biće jasnije kroz primer :

otac – 8. 2. 1939. (kôd – 145)

majka – 25. 4. 1948. (kôd – 246)

starija kćer – 20. 1. 1970. (kôd – 382)

mlađa kćer – 13. 3. 1974. (kôd – 731)

Otac, čiji je kôd 145, čovek je koji je okrenut više intelektu, i ceo život je proveo usavršavajući se učenjem i primenjujući to znanje u stvarnom životu. Ovo  inače važi za sve ljude s ovim kôdom, pa se često mogu naći na nekim manjim položajima, a zbog one jedinice u bioritmu vole da dominiraju okolinom, da njihova bude poslednja i nezgodni su ako nije po njihovom. Zanimljivo je da koliko god bili obrazovani, vrlo su konzervativni, a zbog četvorke vredni i vole novac, što je njihova prava satisfakcija za uloženi trud.

Majka je 246. I ovo je kôd koji daje pomalo naporne ljude za okolinu. Šestice su uopšteno nezgodnog jezika, a žene pogotovo. Ona je okrenuta porodici, domaćica je, nema puno uticaja na svoj život zbog dvojke u bioritmu i potpuno je nezainteresovana za duhovni i intelektualni razvoj.  Njihov zajednički kôd je 382, pa je u ovoj vezi pravilo da donosi razočarenja i dosta materijalnih gubitaka. Oni jesu sudbinski povezani i ostaju u braku mada ima dosta trzavica. Mir dolazi tek kad ih godine nauče da moraju da prave kompromise.

Starija kćer je 382. I ovo je neko ko je nesiguran u sebe, sklon porocima, ali i neko ko takođe voli novac. Bioritamska jedinica gazi sve oko sebe da bi isterala svojeNjen kôd sa ocem je 437, što je loše, on radi samo kad je u pitanju obostrana korist. Odnos između roditelja i dece malo ublažava sedmicu i četvorku, jeste da nema ljubavi kakva treba da postoji i da ima rasprava, ali između njih postoji neki prećutan dogovor da jedno drugome čine usluge i samo na osnovu toga kontakt i dalje traje. S majkom starija kćer ima kôd 538, pa ova petica u bioritmu kazuje da će sam odnos imati mnogo promena, generacijska trojka kazuje da se te promene  zasnivaju na emocijama, a osmica na kraju ne pokazuje ljubav nego sastav dve vrlo jake energije, i jasno je da je i ovaj odnos daleko od idealnog. Ali pozitivno je što ta osmica daje ostvarenje i mogućnost zajedničkog poslovanja i saradnje, tako da njih dve jedino tu normalno funkcionišu. Kad saberemo njihova tri kôda, dobijamo vezu 674, i koliko god se međusobno razlikovali, kao porodica brinu na neki način jedan o drugome, što nam govori bioritamska šestica, ali i da je odnos napet i traumatičan zbog sedmice u generacijskom broju, da će do kraja u njemu biti otežanja što govori četvorka na kraju. Nije loše ponoviti da četvorka u ličnom broju zajedničkog kôda može posle puno prepreka na kraju doneti mir, nema tu klasične porodične ljubavi, ali odnos može biti korektan.

Mlađa kći je kôd 731, i ako bi pričali uopšteno o njemu, ovo su ljudi koji ne pričaju puno i koji uvek znaju šta hoće a šta neće od života. Njen odnos s ocem je 876, što je odnos pun ljubavi i brižnosti, ali koji ima problema s materijalne strane jer ne mogu jedno drugome udovoljiti prohteve u tom smeru. Svakako da otac ovde mnogo više daje njoj nego ona njemu, na šta upućuje ova šestica na kraju. S majkom je odnos 977, vrlo loše i vrlo traumatično, mada se na prvi pogled ne bi reklo zbog ćerkine zatvorenosti u komunikaciji. Ponovo skećem pažnju da je porodični odnos malo blaži od klasične veze, tako da između nih dve postoji neki površan, neiskren ali miran odnos. Ovde je majka ta koja materijalno podmiruje ćerkine potrebe. Odnos dve sestre je 123, što govori o sudbinskoj povezanosti, i opet se potvrđuje pravilo da generacijska dvojka može biti jaka i trajna, da nije tačno da ona ne može vezati ljude za ceo život. Odnos je nekvalitetan, sem sestrinske ljubavi nema više ničega. One jedna na drugu ne mogu da se oslone i s godinama jedna drugu sve više razočaravaju, o čemu govori trojka na kraju.

Kad na kraju izračunamo zajednički kôd, Odnos mlađe ćerke s ocem je 876, što je odnos pun ljubavi i brižnostion je 415, i odmah treba znati da ovo nije tako loše kao što se na prvi pogled čini. Nema tu porodične idile koju daje emocija, ima dosta hladnoće, ali  svako zna svoje dužnosti i obaveze. To je jedini način da uspeju kao porodica, što se i desilo, ali odnos je promenljiv, na šta ukazuje petica na kraju. Pravi razlog zašto je to tako jeste skup različitih ljudi i nesklad između roditelja koji se preneo na decu. Roditelji su suviše bili zaokupljeni sobom i materijalnim i, nažalost, to su jedino i uspeli da usade u decu.

Zatim se posmatra svaki član posebno, da bi se utvrdilo ko je glavni, ko ispašta, ko se izvlači, ko ima koristi i slično. Logično je da su roditelji glavni, ali se između njih vodi borba oko prevlasti. S jedne strane, otac je kao 145 intelektualno jači ali i lukaviji, da se ne ponavljam – bioritamska jedinica gazi sve oko sebe da bi isterala svoje. Majka je najjača na jeziku, tako da je ona kao i svaka šestica glavna za atmosferu u kući, njen kôd govori da puno priča. Starija kćer je ta koja balansira i trudi se da udovolji svima, da reši sve sukobe, ali jedna dvojka ne može puno popraviti, što je pored njenih problema dodatno opterećuje ceo život. Mlađa kći je mudrica, zbog sedmice u bioritmu je enigma za sve ukućane i kao jedinica u ličnom broju najjača je, pa bez problema i opterećenja porodičnim dramama odlazi u život ostavljajući sve iza sebe.

Ova analiza je pokazala da se sinastrija može raditi ne samo parovima već i klasičnoj  porodici, ali i svakoj grupi koja je sastavljena iz određenih razloga i ima isti cilj. Mnogi problemi koje određene osobe imaju u životu nekad se ne mogu lako uočiti samo kroz individualnu analizu, nego ima potrebe da se ide dublje i traži razlog u porodici iz koje potiče.

Podeli s drugima