Numerologija: Metode predviđanja na jednom mestu


Doba života, broj uma, broj lekcija, lični mesec, ponovljeni lični meseci i lična nedelja – sve numerološke metode predviđanja na jednom mestu


Dragana Živković

Numerologija: Metoda predviđanja – Doba života

Numerologija: Metoda predviđanja – broj uma

Numerologija: Metoda predviđanja – broj lekcija

Numerologija: Metoda predviđanja – doba života, broj uma i broj lekcija

Numerologija: Metode predviđanja – lični mesec

Numerologija: Metoda predviđanja – Ponovljeni lični meseci

Numerologija: Metoda predviđanja – Lična nedelja

Podeli s drugima