kata

Sve što ste želeli da znate o kati – borbi sa zamišljenim protivnikom, a niste imali koga da pitate

Nina Dimitrijević Marković

„Da bi počeo, čovek mora da završi – a završavajući počinje. Postižući Put, nemoguće ga je ignorisati. Put je kretanje, čak kretanje koje moze da vidi samo mirovanje. Savršeno kretanje je mirovanje, jer je mirovanje potpuno“

A svaki Put počinje prvim korakom.

Pravilnim vežbanjem karatea može se dostići veoma kontrolisano delovanje uma i tela, njihovo međusobno delovanje, oslobođeno od svih mistifikacija i banalizovanja, tako često kod onih koji su tek dotakli taj sistem učenja. U sklopu vežbanja nalazi se meditacija kao unutrašnji vid treninga, združen sa fizičkim pokretima. Od vremena nastanka karatea, vrše se napori u pravcu usklađivanja ta dva principa, jer združeni oni vode do dubljeg smisla života, kojem se pridružuje i treći – Um. Tri okinavljanske kapi kojima se uvodi ravnoteža univerzuma tako što se spušta na zemlju.

Učenje na Okinava karate-do Putu počinje osvešćivanjem svog fizičkog tela, njegovim jačanjem, a potom i dovođenjem u sklad sa prirodom. To se često čini izvornim metodama starim koliko i karate. One se nepromenjene prenose i u savremeno vežbanje.

Jedan od osnovnih oblika uvežbavanja tehnika i smislenog povezivanja u celinu koja sadrži i svoj unutrašnji deo, tj. meditaciju u pokretu je – kata. To je niz pokreta, udaraca i blokova koji uključuju čitavo telo, a predstavlja zamišljenu borbu sa protivnikom, nekada i sa više njih.

Ne smemo zaboraviti da se uvežbavajanjem pokreta uvežbava i duh i jedinstvo sa prirodom. Svi pokreti su „prepisani“ iz prirode, od životinja i njihove borbe za opstanak. Zahvaljujući komercijalizaciji karatea misli se da je uvežbavanje kata lakši deo treninga. Fokus je na uvežbavanju sportske borbe na takmičenjima, čime se hrani agresija i ego kod vežbača. Međutim, da bi tehnika bila dovedena do savršenstva, razvijeni svi unutrašnji principi, i na taj način naučeno moglo da se primeni u borbi, potrebno je veoma istrajno uvežbavanje kata. To je duži put, i zato se retki zadržavaju na njemu.

Onog momenta kada vežbač ostane bez fizičke snage i brzine, a pri tome je zanemario tehniku i unutrašnju komponentu (mudrost), sve ono što ga je držalo na pijedestalu uspeha obrće se u svoju suprotnost i prerasta u neuspeh, ogorčenje i agresiju.

Kanbun Uechi, osnivac Uechi – Ryu karatea na Okinavi, samo je uvežbavao kate i nije izgubio nijednu borbu na koju je bio izazvan.

U osnovi Uechi karatea postoje tri osnovne kate koje se uvežbavaju bez obzira na godine i pol. One su nosioci ili praizvori ove veštine. Pored njih, postoji još nekoliko tzv. sporednih kata koje pomažu u razvijanju tehnike, brzine i snage, ali fokus vežbanja mora ostati na osnovne tri.

Osnovna kata je Sanchin, stara koliko i okinavljanski karate. Veoma jednostavna u pokretima, a izuzetno teška zbog sistema disanja koji iznutra jača telo, jakih izometrijskih kontrakcija koje spolja jačaju mišiće, spora u pokretu i samim tim preteška za nestrpljive vežbače. Danas u svetu postoje samo dve karate škole koje uvežbavaju ovu katu – Uechi-ryu i Godju-ryu. Ako se dobro uvežba i razume ova kata, preostaje samo pamćenje pokreta iz bilo koje karate škole. Sanchin je spoj tri konflikta – tela, duha i uma.

Ostale dve osnovne kate su Seisan i Sanseryu. Za njihovo izvođenje upotrebljava se snaga, ali je akcenat na brzini, tehnici i tačnosti pokreta. Iako se vežbaju u Japanu, tj. na Okinavi, one ne odražavaju japanske nazore i filozofiju borilačke veštine. Nastale su na kineskom tlu i u izvornom obliku su prenete širom sveta, pa se mogu smatrati tradicionalnom vrednošću. Svaka od ovih kata ima veliku vrednost i važnost – stabilnost i snaga u Sanchinu, brzina u Seisanu, a objedinjena snaga, brzina i iskustvo u Sanseryu kati. Ovako objedinjene metode vežbanja pomažu u stvaraju čoveka koji može da bude i ostane na svom Putu bez ogranićenja.

Kad se izvodi udarac u karateu, a protivnik pokuša da ti parira, moraš biti sposoban da ga jednim jedinim pokretom, jednim osećajem, pogodiš i u glavu i u ruke i u noge – svuda. Sve ovo se dugo i istrajno vežba, a retki su oni koji to i uvežbaju.

Podeli s drugima