Izložba „Iznad krošnji svih vlada mir” (umetnički nakit i slike) – Ivana Martić


Galerija Singidunum, Beograd, Knez Mihailova 40, 2–10. marta 2022, Izložba Iznad krošnji svih vlada mir


Izložba umetničkog nakita i slika Iznad krošnji svih vlada mir Ivane Martić biće predstavljena od 2. do 10. marta 2022. godine u prodajnoj galeriji Singidunum (Beograd, Knez Mihailova 40) i može se pogledati uz propisane mere zaštite.

Umetnički nakit od drveta posebno je polje istraživanja i likovnog izraza, kome sam posvećena jednu deceniju i u kome se sublimiraju moje namere i potrebe za sveobuhvatnim vizuelnim konceptom, susretom umetnosti i dizajna, lepog i primenljivog. Oblici i forme koji u tom procesu nastaju, u direktnom kontaktu s prirodom i iz same prirodne materije, preneseno su značenje onoga što kao najvišu vrednost prirode vidim – suštinsku celovitost, aktivnu životnu supstancu i samostvarajući model savršenog.

Izložba „Iznad krošnji svih vlada mir” (umetnički nakit i slike) – Ivana Martić

U potrazi za suštinskim i lepim u umetnosti, priroda je pokretač, kao mikro i makro uređena sredina, sveprožimajuća, delom vidljiva, delom nevidljiva. Utisnuta u umetnički rad, upravo kroz njega pokazuje svoju angažovanu ulogu, čak i kad joj ta uloga nominalno nije dodeljena jer – ona neprekidno deluje na sve. Nakit je nastao iz težnje da se tom miru i redu sama približim, da ovaj rad bude podsticaj drugima da postanu svesni prisustva i upliva prirode na život – reč je o interpretaciji onog stanja koje opisuje J. V. Gete dok u brdima Tiringena promatra prirodu i zapisuje stih Iznad krošnji svih vlada mir.

Umetnički nakit od plemenitog prirodnog materijala neodvojiv je od prirode, baš kao i od umetnosti i likovnosti. Ona je zajednički imenitelj jednom i drugom, onom funkcionalnom i onome što zovemo „čista umetnost”. Oblici, boje, forme, strukture, materijali kojima je nakit oblikovan podređeni su onom istom čemu i slika – postizanju harmonične celine, gde je slučajnost rezultat svesne namere o postignuću reda. Drveni elementi, sa svojim prirodnim strukturama, savršenim nesavršenostima, koje sam rad konzervira u novu, estetski oblikovanu celinu, osnova su nastalih umetničkih formi nakita.

Izložba „Iznad krošnji svih vlada mir” (umetnički nakit i slike) – Ivana Martić

Svojom monumentalnošću i naglašenom izražajnošću, nakit koji radim traži aktivno učešće osobe koja je spremna da ga ponese – svaki komad iziskuje identitet, stav i intelekt. On je samo deo fizičke pojave persone čije kvalitete treba da naglasi i podrži, nikako da ih određuje.

Foto: Dragana Udovičić

Izložba „Iznad krošnji svih vlada mir” (umetnički nakit i slike) – Ivana Martić

Biografija Ivane Martić

Ivana Martić је diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je na šest samostalnih i brojnim kolektivnim izložbama. Osnivač je brenda umetničkih predmeta TOTA art forms koji obuhvata likovni izraz, kao i rad u oblasti primenjenih umetnosti, istraživanja harmonijskih odnosa u estetskim kategorijama i prirodnim zakonitostima pojavnog. Angažovana je u sferi umetnosti i kulture kroz pisanu reč, brojne eseje, intervjue i prikaze.

Više informacija možete dobiti putem imejla ili sajta.

Podeli s drugima