rak

U četvrtom nastavku serijala astroloških tekstova na Slovopresu, Jelena Studen Vojvodić otkriva tajne simbolike planeta u – Raku

Jelena Studen Vojvodić

Sunce u Raku je kao gnezdo u kojem se možete osećati zaštićenim i voljenim, poput reči Jovana Dučića: „Pletem svoje gnezdo iznad vaše glave, toplije od gnezda u orla i laste…“. Zbog karijere i ambicije može proputovati čitav svet, ali ne može biti srećno bez ognjišta koje smatra svojim, spavaće na hiljadu postelja, ali tek kada legne u svoju, svetlo i toplota Sunca obasjavaju njegovu dušu. Izražena potreba za sanjarenjem i životom u kojem će biti okružen umetnošću i muzikom, a ako mu predložite da vam naslika zalazak Sunca iznad reke, dobićete najlepšu sliku, bez obzira što je amater. Oseća se ponosno i snažno tek kada može da pokaže roditeljske, nežne i zaštitničke osobine. Poruka Sunca u Raku je „Svetlo je sakriveno u dubinama duše i zato je duša neprocenjivo blago.“

Mesec u Raku predstavlja zaštitničke i osetljive reakcije i oseća se sigurnim kada se drugi brinu za njega i kada zbrinjava druge. Može doleteti do duge posle letnje kiše na krilima svoje mašte bez obzira što će ga unutrašnji glas opominjati i upozoravati da se može izgubiti u spoljnom svetu. Njegove suze teku iz dubokih reka njegove duše i najavljuju povlačenje u sopstveni svet u kojem tone u tišinu i iz kojeg ne izlazi i po nekoliko dana. Ako mislite da će brzo zaboraviti veče u kojem ste ga povredili, varate se, jer ima izuzetno dobro pamćenje svih prošlih osećanja. Ne mora uopšte biti besan ili ljut na vas, on je jednostavno u takvim trenucima razočaran u život, a ako vam i dozvoli da ga gledate, primetićete hiljadu raspoloženja koja mogu proći njegovim licem. Nalik tvrdnji Paula Koelja: „Nostalgija za nestalim vremenom i za nestalim „ja“ u njemu“. Okretanjem unatrag u poznate odaje kojima je prošao, raspaljuje čežnju koje se ne može rešiti. Poruka Meseca u Raku je „Moja duša je svima otvorena, ali su joj nepoznate dubine u kojima se možete izgubiti.“

Merkur u Raku je svaka izgovorena reč kroz koju se komunicira nežno, instinktivno i osećajno. Ako su osećanja i brižnost veza ta koja nas međusobno povezuju, onda je Merkur ova veza, koji svojim krilima leti od mesta do mesta i od čoveka do čoveka, prenoseći brižne i osećajne poruke. Kada progovara duša, onda Merkur u Raku iz najvećih dubina iznosi reči i misli, pa često možete čuti da za njega ili nju kažu: „To je duša koja govori“. Uči upijanjem, pa je potrebno da upije neke plave ili smeđe oči da bi dobio odgovore koji su mu potrebni. Ako osetite da vas nečiji pogled upija to Merkur u Raku prikuplja informacije. Kada bi se vaš pradeda mogao vratiti i pričati svoje doživljaje, ne bi ih mogao tako živopisno opisati, kao što bi to uradio jedan Merkur u Raku. On može da čita bajku i da zaista pomisli kako je bio tamo, a sva pisma pisana majkama, ženama, ljubavnicama dolaze iz Merkura u Raku, jer je to trenutak kada duša progovara. Poruka Merkura u Raku je „Osećanja i emocije uvek pronađu put.“

Venera u Raku predstavlja zadovoljstvo i radost tek kada svoja osećanja može podeliti sa bliskim osobama. Ona rado igra ulogu romantične ljubavnice ili ljubavnika i veoma je teško izvući se iz njenih ljubavnih klešta. Teško zaboravlja ljubav i osećanja, pa ako je nešto razdvoji od partnera ne zaljubljuje se lako ni po nekoliko godina. Ne očekujte da vam kod prvog poljubca ili prvog zagrljaja otvori dušu, jer ne veruje nepoznatima, a postoje i neke stvari koje samo njihova duša zna. Možda smo zaboravili na osvajanja prizivanjem duha romantične prošlosti kada su se pod prozorom pevale serenade, što pripada prošlosti Venere u Raku, a danas su to osvajanja kada otvorite poštu u Inboxu i pronađete neku osećajnu i romantičnu pesmu ili melodiju. Majka Zemlja se smeje preko svoga cveća kako je rekao Mahatma Gandi, a na to se nadovezuju reči Ralfa Emersona da jedan dodir prirode ceo svet učini rođacima. Nagon za zadovoljstvom može biti osujećen ćudljivošću i stidljivošću, pa se ne iznenađujte, ako primetite da se Venera u Raku pomera unazad ili sa strane kada pokušavate da joj se približite. Poruka Venere u Raku je „Ležati u travi ili u vrtu punom veselog i šarenog cveća nije gubljenje vremena, već izraz ljubavi.“

Mars u Raku je snaga koja se dokazuje saosećajno, a povezanost sa svojim korenima i porodicom čine ga još snažnijim. Fizička snaga stimulisana je osećanjima da se za nekog brine, ali odlučnost može nekada i oslabiti zbog ranjivosti. Hrabrost se javlja u trenucima kada je potrebno da zaštiti sve one koje voli. Povlači se u svoj tvrd okolop, pogotovo onda kada ne dobije ono što želi, što je propraćeno padom energije i samopouzdanja. Emocije i osećanja su zapaljive prirode i idu od raspona strasti i jakih želja, pa do agresije i besa, jer shvata da postaje slab pred lepotom neke žene ili shvata da je postao slabić zato što ne može da se otgrne od osećanja koja su ga preplavila i koja ga drže zarobljenog blizu vas. Kada postoje neke duboke rane iz detinjstva ili emotivnog života, biraće usamljenički i povučeniji život, jer će se tamo osećati snažnijim. Snaga je stimulisana snovima i maštom, a srebrna mesečina ga budi i pokreće. Možda Mars u Raku i lažno veruje da je slobodan, jer kao što je Gete rekao – niko nije beznadežnije porobljen od onih koji lažno veruju da su slobodni. Poruka Marsa u Raku je „Snovi se mogu ostvariti ako imamo hrabrosti da idemo za njima.“

Jupiter u Raku predstavlja težnju za poboljšanjem i rastom, te razvojem porodičnih vrednosti, zato je ovo simbolika velikih porodica. Potrebna mu je emocionalna podrška, jer veruje prvenstveno u osećanja i emocije i zbog toga se optimizam nalazi u toplom zagrljaju, a sreća u porodičnom gnezdu. Emocionalna nežnost dobro je razvijena, jer Jupiter u Raku predstavlja široku i veliku dušu i zato poseduje urođeno razumevanje prema ljudima. Kao da ceo svet i svi ljudi mogu stati u njegovu dušu, koja uvek veruje samo u dobro. Oslanjanje na ideale, ali i maštu može biti osujećeno pretranom samozaštitom i povučenošću, ali povlačenjem u unutrašnji život pronalazi nadu i veru u bolji život. Na ovom mestu treba pomenuti Nelsona Mendelu koji je Jupitera u Raku imao kao vladara podznaka, i preneti njegove reči da će se uvek protiviti rasizmu, svejedno da li on stiže od crnog ili belog čoveka. Poruka Jupitera u Raku je „Otvori svoju dušu i ugledaćeš vedro nebo.“

Saturn u Raku je potreba za potvrđivanjem kroz porodicu, a izražavanje osećanja je često otežano i ometano. Oko duše se podižu bedemi i zidovi, koji predstavljaju odbrambeni mehanizam, jer je od velike važnosti učiniti emotivan život stabilnim, a porodicu doživeti kao čvrstu strukturu. Zbog toga za Saturna u Raku kažu „kamena duša“, ali iza tvrdog bedema postoji nešto nežno i uplašeno, i veliki napor da se prebrodi strah od vlastite ranjivosti. Sigurnost se povećava kada se podignu zidovi radi lične zaštite, međutim preterano suzdržavanje dovodi do strogosti i krutosti. Poruka Saturna u Raku je „Strah je najstarija emocija.“

Uputstvo za naručivanje udžbenika „Astrologija – jezik nebeskih simbola“ Jelene Studen Vojvodić

Podeli s drugima