Planetarne vladavine u ciklusu trudnoće


Kako u ostalim segmentima života, tako se planetarne vladavine raspoređuju i u ciklusu trudnoće: počinju Saturnom, a završavaju Jupiterom


Bojan Šojić

Verovatno vam je poznato da porođaj u osmom mesecu može da bude opasan i za bebu i za majku. Ili da se abortus može obaviti samo do određenog termina. Astrologija nam te stvari potvrđuje.

Postoje drastične razlike između savremenog tumačenja trudnoće i njenog toka, i tradicionalnog tumačenja istih stvari. Neću o tome previše detaljno, samo ću pomenuti da u savremenoj astrologiji postoji nekoliko različitih viđenja.

Jedno podrazumeva da se trudnoća posmatra preko osme kuće, a da svako sledeće polje predstavlja po jedan mesec trudnoće. Drugi takođe podrazumeva da se trudnoća posmatra preko osme kuće, a da se potom ona izdeli na devet delova pri čemu će svaki deo predstavljati po jedan mesec trudnoće. I tako dalje.

U tradiciji se tako nešto nije radilo, nisu se delila nikakva polja iz prostog razloga što svaka planeta ima upravu nad po jednim mesecom trudnoće (da ne govorim da trudnoća i osma kuća nemaju ništa zajedničko). Vrlo logično, jer su planete nosioci dešavanja a ne znakovi ili kuće koji su, uslovno rečeno, mrtvo slovo na papiru. Svaka planeta ima prirodnu vladavinu nad određenim stvarima, kao što, na primer, Venera vlada ljubavlju i umetnošću, a Merkur nad pisanjem i oratorstvom. Tako, svaka planeta vlada i nad određenim mesecom trudnoće u skladu sa svojom esencijalnom prirodom.

Bez ultrazvučne dijagnostike stari su prilično dobro opisali razvoj fetusa (citati niže su Bonatijevi), a sve prema haldejskom planetarnom nizu. Isti niz, samo u obnutom redosledu, koristimo u prognostici kada opisujemo kvalitet pojedinih životnih perioda. Ova tehnika je poznata pod imenom Ptolomejeva doba.

Prvim mesecom trudnoće upravlja Saturn. Na stranu što je to kritičan period za opstanak trudnoće, Saturn ovde ima drugu ulogu. On je planeta strukture, forme, pa zahvaljujući njemu različitim procesima nakon oplodnje dolazi do formiranja embriona. Ukoliko se na samom početku razvoja jave problemi, na šta će ukazati oštećenost Saturna, verovatno je da će buduće dete imati izvesne defekte koje druge planete neće moći da poprave.

U prvom mesecu trudnoće Saturn zgušnjava materiju, povezuje je, isušuje je, ali ne toliko da svene. Ako je Saturn dobro postavljen, priprema začetog deteta biće dobro određena i izvršena tako da sve ostale planete mogu dobro izvršavati ono što im je zadatak u začetog deteta, u skladu s njihovom suštinom i stanjem. Ali ako je Saturn loše postavljen, njegovo zbijanje ili sjedinjenje materije deteta biće loše, pa ni stanje ni oblik začetog deteta neće biti dobro uređen, čak i ako su ostale planete dobro postavljene.

Drugim mesecom trudnoće upravlja Jupiter. Embrion u tom periodu brzo napreduje i razvija se, aktiviraju se razne organske funkcije. Naši preci su to definisali kao aktiviranje i razvoj vegetativne duše.

U drugom mesecu Jupiter daruje duh i udove. Ako je dobro postavljen i u dobrom stanju, udovi začetog deteta će biti dobro formirani, u celosti kako priroda nalaže. I njegov duh i disanje će biti dobri, udisaće i izdisaće lagano i dobro, bez napora i ometenosti respiracije. Ako je Jupiter u lošem stanju i loše postavljen, biće obrnuto.

Trećim mesecom trudnoće upravlja Mars. U tom mesecu embrion se razvija u fetus, pravi svoje prve pokrete i postaje aktivan, a krv podstiče i osnažuje njegov dalji razvoj. Preobilje krvi koje Bonati pominje u vezi je s koleričnim temperamentom koji, ako je prenaglašen, uvaljuje osobu u brojne neprilike.

U trećem mesecu Mars dela preko krvi, bojeći je u crveno i dajući joj formu krvi. Ako je dobro postavljen i u dobrom stanju, krv začetog deteta će biti dobra i čista, dobro će ishranjivati telo začetog deteta, a izuzetno retko preobilna, odakle bi podsticao povrede (osim, možda, na račun neurednog života) kako bi izneo snagu prirode. Ako je loše postavljen, biće obrnuto.

Četvrtim mesecom upravlja Sunce. Sunce simboliše duh i smatra se da u ovom periodu duh ulazi u fetus, kao što je Omar iz Tiberije napisao da Bog udahnjuje u natusa dah života. Između 16. i 18. nedelje fetus je u stanju da čuje majku i druge zvukove. Zato se savetuje majkama da razgovaraju sa svojim nerođenim bebama od tog perioda, jer važi mišljenje da dolazi do razvoja svesti u njima.

Iako bi rođenje, ako želimo da budemo precizni, trebalo da bude nazvano drugim početkom, dok bi začeće trebalo da predstavlja prvi početak, ipak se nalazi da je jednako začeću u svojoj efkasnosti i mnogo potpunije iako kasnije u vremenu.

~ Klaudije Ptolomej ~

U četvrtom mesecu Sunce daje ili upotpunjuje važne organe, daje toplinu udovima, utvrđuje prirodnu toplinu i uvećava je, i podešava je prikladno kako bi se sve njegove radnje izvršile. Ako je Sunce dobro postavljeno, prirodna toplina začetog deteta biće dobra i korisna, dobro će čuvati natusa, i usavršavaće sve njegove procese, a izuzetno retko će dozvoliti sebi da bude pokorena neprirodnom toplinom; biće dugotrajna u telu natusa. Odista, ako je Sunce loše postavljeno, biće obrnuto.

Petim mesecom upravlja Venera. Stari su smatrali da se u tom mesecu trudnoće oblik bebe prolepšava i kompletira se razvoj njenih udova te genitalnih organa. I nisu nimalo grešili u vezi s tim.

U petom mesecu Venera dovršava [oblikovanje] ušiju, nosa, obrva i čitav izgled natusovog lica, testise, i pomaže delanje drugih planeta. Kada je Venera dobro postavljena, onda će začeto dete biti ljupko, imaće lepe oči, lepe obrve, lepe nos i uši, a čitavo lice će biti blagosloveno milošću. Ako je Venera loše postavljena, biće obrnuto.

Šestim mesecom upravlja Merkur. U tom periodu se kompletira razvoj svih organa i čula bebe.

U šestom mesecu Merkur formira bubrege, jezik, pluća i dovršava sve otvore i telesne šupljine koje nisu u potpunosti oformljene. A sve će ovo biti dovršeno u skladu sa stanjem Merkura.

Sedmim mesecom upravlja Luna. U tradiciji, ona simboliše telo i život; stari su smatrali da beba u ovom mesecu trudnoće oživljava. Zapravo, smatrali su da je u ovom periodu beba dobro formirana, pa ako kojim slučajem dođe do prevremenog rođenja, može sasvim normalno živeti. To se takođe pokazuje kao istinito.

Odista, u sedmom mesecu Luna otvara sve plućne kanale i dovršava ih za slučaj da nešto još nedostaje, dovršava dušnik, arterije i vulvu. Prema datim joj ovlašćenjima, ona deli sve organe koji još nisu podeljeni. Ako je dobro postavljena, sve će biti prikladno i u skladu s funkcijom koju ima. Ali ako je loše postavljena, biće obrnuto.

Bonati dalje navodi da je oštećena Lune glavni razlog što se neka deca rađaju s telesnim nedostacima. Oštećenje se javlja u onom delu tela koji pripada znaku u kom se Luna nalazi. Takođe, ako se nalazi u prvoj polovini tog znaka, mana je na desnoj strani; ako je u drugoj polovini – na levoj.

Osmim mesecom trudnoće ponovo upravlja Saturn. Uvek postoji bojazan za zdravlje bebe ako porod krene u osmom mesecu, zbog mogućih komplikacija. I ne samo za zdravlje bebe već i za zdravlje majke, uprkos napretku medicine.

Uprava se ponovo vraća Saturnu, koji učvršćuje i povezuje i zbija organe deteta svojom hladnoćom u osmom mesecu. Dešava se da dete koje se tada rodi ne poživi – a to se dešava na račun neumerene hladnoće Saturna.

Na kraju, devetim mesecom upravlja Jupiter, planeta plodnosti i prirodni vladar dece. Simbolika Jupitera govori sama za sebe.

U devetom mesecu vlada Jupiter, koji svojom umerenošću povlači organe deteta odvajajući dete od materice majke, uz prekidanje pupčanog čvora na zdrav način; tako se veruje da su deca tad rođena vitalna.

Kako planete imaju dobre (ili loše) darove za telo osobe, tako isto daruju i dušu na njenom spuštanju kroz planetarne sfere ka propadljivoj, fizičkoj ravni. Ali o tome u drugom tekstu.

 

Podeli s drugima