drugarstvo

Dolaskom do sedme kuće ulazimo u oblast veza i odnosa u našem životu, tako da nam ova kuća može pokazati ponašanje drugih u odnosu na nas. Ako govorimo o projekciji, u sedmoj kući nam se vraća ono što projektujemo na druge

Jelena Studen Vojvodić

Ovom kućom u prirodnom horoskopu vlada Venera, a ova planeta teži da ujedini suprotnosti, da se odnosi dovedu u ravnotežu i sklad, tako da se za Veneru može reći da pospešuje uzajamne odnose između ljudi. Ona je spremna na kompromis u svakom trenutku, što igra veliku ulogu u našim odnosima i prijateljstvu. Venera ima potrebu za ljudskim zajedništvom, što je očigledno u sedmoj kući, kroz uzajamno priznavanje i poštovanje. Međutim, ako je funkcija koju predstavlja Venera poremećena u natalu ili ako postoji problem sa sedmom kućom, onda dolazi do nedostatka spremnosti na saradnju, nemanje takta i osećaja za diplomatičnost. Udruživanje sa drugima je svima nama potrebno, između ostalog i zbog održavanja vrste, kao što je i čovekova potreba vezivanja za druge, uzrokovana potrebom za sigurnošću. Ova udruživanja ne odnose se samo na ljubavni i bračni odnos, već i na poslovna partnerstva i svaki drugi oblik u kome smo društveno aktivni.

Ne treba zaboraviti Saturnovu egzaltaciju u sedmoj kući, tako da i naše pitanje statusa zavisi od toga kako ćemo prihvatiti druge i kako će drugi prihvatiti nas. Postoje neka pravila koje je potrebno poštovati u odnosima sa drugima, postoje određene norme kada smo društveno angažovani, kao i pravila zbog neophodnosti zajedničkog življenja. Trud, strpljenje i napor Saturna poželjan je u sedmoj kući da bi se uspostavila ravnoteža između stvari koje su u sukobu ili nisu u skladu.

Sedma kuća je nasuprot prvoj kući, kojom u prirodnom horoskopu vladaju Mars i Sunce, gde čovek sam sebe stavlja u središte, dok su u sedmoj kući u središtu ‘drugi’ . U prvoj kući čovek preuzima sve sam na sebe, dok u sedmoj kući dolazi do razvoja spolja, jer se sve u ovoj kući nalazi u vezi sa drugim osobama. Ali, ovde prilazimo uglavnom intelektualno, jer ne treba zaboraviti da je sedma kuća vazdušna. Za čoveka je od velike važnosti društveno svestan odnos sa drugima, koji se odvija u ovoj kući i gde se zbog egzaltacije Saturna uspostavljaju neki standardi, a od nas očekuje da ih priznamo i poštujemo u društvenom ophođenju prem drugima. Ovde su nam širom otvorena vrata i u sedmoj kući imamo društvena iskustva, pa kod svakog novog susreta u našem širem okruženju, bogatiji smo za nova saznanja i informacije. Sve ovo podstiče i naš intelekt, jer podsećam da je ovo vazdušna kuća. U sedmoj kući dajemo lični doprinos društvu za šta je često potrebno objektivno razmišljanje i zato Saturn i Merkur imaju povoljno dostojanstvo u Vagi, koja prirodno vlada ovom kućom. Bilo kakva sentimentalnost ili površnost lako dovode do nedostatka ravnoteže i zato je mišljenje u oblasti sedme kuće snažno naglašeno, što funkciju osećanja potiskuje u drugi plan. Venera određuje ono što nas privlači i odbija, a često rezultuje saradnjom u sedmoj kući. Svi mi zavisimo jedni od drugih, partnerstvo sa drugima je svima potrebno, a Saturn je osnova za saradnju sa njima. Da bismo došli u kontakt sa drugima, i sa njima se sreli na nekom određenom mestu ili pri izvršenju nekih društvenih aktivnosti, potrebna nam je sedma kuća.

Neko ko ima Sunce u sedmoj kući, usko povezuje svoje samoizražavanje sa društvenim aktivnostima i sa drugim ljudima, a onda postoji i potencijal za skretanje pažnje na sebe kroz profesiju, koja može biti javna ili neka koja zahteva društvenu angažovanost. Pa, ako je Devica na Ascendentu sa Merkurom u desetoj kući, onda će svemu tome prilaziti razumno, oprezno, analitično i sa mnogo ambicije da istakne sebe kroz profesionalnost i da naglasi važnost intelekta, težeći da svoju ambiciju realizuje odnose sa drugima. Još ako je Merkur u povoljnom aspektu sa Venerom, onda osoba koristi diplomatičnost i lakoću za svoje ideje i planove, bez obzira što je Devica na Ascendentu često sumnjičava i kritična.

Mesec u sedmoj kući ukazuje na želju da se sa drugima ostvaruju bliži odnosi, jer postoji potreba za izražavanjem osećanja brižnosti u odnosima sa drugima. Kontakti sa drugima, društvena angažovanost i aktivnosti se prepliću sa maštom i sanjarenjem, pa se ovakav položaj Meseca može pronaći kod poznatih umetnika ili u aktivnostima koje zahtevaju da se pokažu emocije i mašta na javnim mestima ili u širem okruženju, posebno ako je Mesec u jednom od vodenih znakova ili ako je Rak na Ascendentu. Sa Rakom na Ascendentu se dešava i da privatan život na neki način postane javan ili da izađe u javnost, a ako je Mesec u nepovoljnim aspektima, ovakve okolnosti mogu narušiti emotivni i unutrašnji sklop ličnosti. U slučaju da je na primer, Lav na Ascendentu, a Mesec u sedmoj kući, onda ličnost može od sedme kuće praviti predstavu da bi se zadovoljio ego, ponos i ambicija, pa ako je još Sunce u šestoj kući, onda i zbog toga što se ličnost na neki način oseća inferiornom.

Neko ko ima Jupitera u sedmoj kući, često kroz šire okruženje, javne nastupe ili u društvenim aktivnostima prezentuje ispravne, moralne i etičke vrednosti, težeći svojom angažovanošću da doprinese jednom boljem i slobodnijem društvu. Ako je Jupiter, na primer, u ovoj kući u znaku Raka, onda se ličnost kroz svoje nastupe i aktivnosti, trudi da istakne značaj obrazovanja i opismenjavanja naroda i iznosi ideje koje će doprineti oslobađanju od bilo kakvog tlačenja, stega ili ograničenja. U slučaju da se dispozitor nalazi u dvanaestoj kući, pa u nepovoljnim aspektima, onda ličnost može sebe dovesti u problematične i teške okolnosti, zbog ovakvog društvenog angažovanja. I, ako je Sunce u devetoj kući, to ukazuje na važnost samoizražavanja bez bilo kakvog ograničavanja, dakle na važnost slobode, koja jača volju i samopouzdanje ličnosti, a što ona kroz moderne i napredne ideje, ispoljava u javnosti.

Mars u sedmoj kući svoj impuls, nestrpljivost i želju za delovanjem ispoljava u javnosti i širem okruženju, pa se ovaj položaj može naći kod onih, koji imaju neku vodeću ili lidersku ulogu u društvu, čiji posao zahteva borbu i takmičenje sa drugima. Ako Mars dolazi u ovu kuću iz četvrte kuće, pa ako je još nepovoljno aspektovan, onda ličnost može biti neprijateljski usmerena prema drugima, što je posledica neprijateljskih osećanja, koja su se razvila u porodičnom okruženju. Istovremeno ako je na Ascendetu Jarac, a Saturn kao vladar u prvoj kući u Jarcu, onda ličnost i prilično surova, što ispoljava putem agresije u sedmoj kući. Mars u sedmoj kući se takođe može pronaći kod umetnika, pevača, političara, biznismena, od kojih svako na svoj način traži neku vodeću ulogu u društvu i dokazivanje na javnim mestima.

Neko ko ima Merkura u sedmoj kući, ima potencijal za mnogo kontakata, koji mogu doneti korist od drugih ljudi i javnih mesta. Postoji potreba za verbalnom komunikacijom sa drugima, tako da su ovo vrlo društvene osobe, koje teže da se kroz intelekt, ideje, informacije i posao, povezuju sa drugima i svakodnevno razvijaju svoje društvene veze u kojima su fleksibilni, pristupačni, otvoreni za savete i prilagodljivi. U slučaju da je Merkur u sedmoj kući u Biku, onda mogu postojati produktivne ideje da se “napravi” novac, pa osoba započinje neki biznis, a ako je Venera kao dispozitor u drugoj kući, onda se novac od ovakvog biznisa, sliva u njen novčanik. Sa povoljnim aspektima, postoji mogućnost i za većim uspesima kroz bavljenje biznisom, a nepovoljni aspekti mogu, na primer, ukazivati na štetnost poslovnih partnerstava, koje ličnost ostvaruje kroz posao, pa ako bi Sunce istovremeno bilo u osmoj kući onda postoji i svesna težnja da se ovlada materijalnim vrednostima drugih ljudi ili da se pokrenu razne investicije, poslovi, biznis.

Slobodan Milošević – položaj u javnosti i odnosi sa drugima

sloba

U horoskopu Slobodana Miloševića sedma kuća počinje u znaku Škorpije, koja u ovom slučaju govori o opasnostima u odnosima sa drugima, kao i u javnim aktivnostima i nastupima. Izražen je potencijal za neprijateljstva, jer se Mars kao vladar osme kuće, nalazi u dvanaestoj kući. Ljudi koji su neprijateljski orijentisani, agresivni, koji su na vodećim i liderskim mestima sa kojima on u početku sarađuje, ali vremenom postaju njegovi tajni neprijatelji, koji mu rade iza leđa. Ovo je sve predstavljeno Marsom u dvanaestoj kući, koji se nalazi u znaku Ovna, a koji dolazi iz sedme kuće. Ovi ljudi su mogli biti za njega jedno vreme i “vetar u leđa”, jer Bik na Ascendentu zna da pokaže pasivnost, posebno kada je još Venera kao vladar u zemljanom znaku Device. Međutim, dispozitor Venere koji se nalazi u Lavu, gde su i Sunce i Mesec, imaju snagu da povuku i aktiviraju ovog Bika, kada je to potrebno. On se sigurno u detinjstvu ili mladosti osećao inferiorno, jer je vladar Ascendenta u šestoj kući u padu, međutim iz ovakvog problema izlazi ili ga kompenzuje preko Merkura u petoj kući u Lavu, koji je u konjunkciji sa Suncem. Dakle, vlast, centralna figura, kraljevstvo i moć, a to je sve aktiviralo neprijateljstva u širem okruženju, što potvrđuju i znaci na vrhovima njegove pete i sedme kuće, koji su u kvadratu. Znamo da kvadrat predstavlja borbu, prepreke, tenzije i neprijateljstvo, a ovde se sukobljavaju šire okruženje, partnerstva i drugi ljudi sa njegovim samoizražavanjem, koje je povezano sa veličinom, ponosom, egocentičnošću i moćnim položajem (Lav). U prirodnom horoskopu postoji povoljan aspekt (sekstil) između ove dve kuće, tako da se ovim kvadratom unosi neprijatnost i napetost između sedme i pete kuće.

Škorpija na vrhu sedme kuće ukazuje i na neprijateljstva kada su sudski procesi u pitanju, jer sedma kuća opisuje ovakve procese, a shodno simbolici Škorpije, kao i Marsa u dvanaestoj kući u Ovnu, oni se aktiviraju zbog ratnih dešavanja, ubistava, osvajanja i genocida, pa i sa ovakvom petom kućom, gde je on imao komandno i centralno mesto. Mars kao vladar sedme kuće u dvanaestoj kući, opominje da postoji opasnost od izolacije i zatvora, što je u simbolici dvanaeste kuće, uzrokovano neprijateljstvom u sedmoj kući. Škorpija je fiksan znak i govori o nedostatku fleksibilnosti za druge ljude, što još više potvrđuje Ascendent u fiksnom znaku, kao i Sunce i Mesec u fiksnom znaku. Ovde možemo dodati i neprijateljski stav, ekstremno ponašanje kada se dođe do pitanja sedme kuće, koje je potpomognuto velikim ponosom, ohološću i okrenutosti prema sebi, što dolazi iz znaka Lava, dok Ascendent u Biku i vladar u Devici razmišljaju kako na taj način mogu obezbediti i sačuvati sigurnost. S obzirom da je u ovom horoskopu Škorpija na Ascendentu sa Marsom u dvanaestoj kući, onda je on bio i spreman na razne manipulacije, da bi imao kontrolu (Škorpija) nad drugima, jer mu je stalo sa Lavom da zadrži moć i vlast, dok vladar Ascendenta u trigonu sa Saturnom, vladarem desete kuće, ukazuje na čvrstu rešenost da kroz status i karijeru postigne siguran i trajan položaj. Ako je Škorpija smrt, onda ovde i smrt izlazi u javnost i povezana je sa drugim ljudima, zbog neprijateljskih odnosa u sedmoj kući.

Podeli s drugima