relationships

Ne postoje pogrešne ili loše veze, jer svi odnosi koje stvaramo, služe ispunjavanju naših najdubljih potreba, dokle god ta veza traje

Jelena Studen Vojvodić

„Ako je u mom horoskopu Saturn u kvadratu sa mojim Mesecom i tvoj Saturn u kvadratu sa mojim Mesecom, verovatno ću često okriviti druge za teret, patnju i bol koji osećam.“

Kada osetimo da neki odnos može da preraste u strasnu i seksualnu vezu, onda instiktivno ispoljavamo ono najbolje što imamo od svog Marsa i Venere, a zatim i Sunca i Meseca. Aspekti između Marsa i Venere govore o našem seksualnom uklapanju, dok aspekti između Sunca i Meseca ukazuju o najdubljoj vezi koju možemo da ostvarimo sa nekim. Način na koji doživljavamo neku osobu vidi se iz položaja koji planete, Ascendent i Zenit iz jednog zauzimaju u drugom horoskopu. Na primer, Sunce jedne osobe u desetoj kući druge osobe, može da podstiče ciljeve i ambiciju na polju karijere ili kada Saturn jedne osobe padne u treću kuću druge osobe, onda će osoba koja prima uticaj Saturna u trećoj kući imati osećaj da je ona kontroliše u komunikaciji, idejama, druženju i kretanju. Ako vaš Mesec padne u njenu petu kuću, ta osoba će osetiti da želite intimnost i blisko povezivanje, dok vaš Mars u njenoj jedanaestoj kući može ukazivati na pretnju za njene prijateljske odnose, ali takođe može biti i podsticajan za aktivnosti u nekim udruženjima, klubovima, strankama i sl.

Kada upoznamo osobu koja nas privlači, u početku ističemo karakteristike Marsa i Venere, a tek kasnije otkrivamo dublje delove ličnosti, koji se ispoljavaju kroz Saturn, Mesec i Sunce.

Međusobni aspekti između Meseca i Merkura imaju uticaj na kvalitet slaganja partnera, ali u svakodnevnom životu. U neharmoničnim aspektima, osoba koja je predstavljena Merkurom ima problem da uspostavi intimniji odnos ili da se opusti kada dođe do komunikacije i kontakta. Harmonični aspekti Saturna su poželjni, jer ako ih nema, onda odnos nema mnogo šanse da opstane na duže staze.

 

 

Aspekti Sunca

Povoljni međusobni aspekti između Sunca i Meseca, ukazuju na hamoniju u odnosu i unutrašnju ravnotežu. Kod nepovoljnih aspekata, u vezi se ispoljava unutrašnje nezadovoljstvo, posebno kod osobe koja je predstavljena Mesecom, a njen emotivni život je u konfliktu sa partnerom predstavljenim Suncem, zbog preteranog isticanja. Povoljni aspekti između Sunca i Venere ukazuju na ljubav i privlačnost, a ličnost koja je predstavljena Suncem, oseća snažnu privlačnost, dok kod nepovoljnih aspekata postoji problem da se oseti bliskost, zbog preterane hvalisavosti, arogancije ili egocentričnosti osobe koja je predstavljena Suncem. Povoljni međusobni aspekti između Sunca i Marsa opisuju jednu aktivnu, strastvenu i dinamičnu vezu, dok se kod nepovoljnih aspekata, može ispoljiti agresivnost, drskost, tvrdoglavost, sklonost svađama posebno kada osoba koja je predstavljena Suncem želi da nametne autoritet ili moć.

Povoljni aspekti između Sunca i Jupitera, govore i dobrim prilikama koje pruža osoba predstavljena Jupiterom, a druga osoba kroz njih realizuje svoje ambicije. Osoba predstavljena Jupiterom uliva entuzijazam i vedrinu drugoj osobi, dok nepovoljni aspekti ukazuju na prisustvo naivnosti i idealizma. Povoljni aspekti između Sunca i Saturna, ukazuju na trajnost i ozbiljnost, a osoba koja je predstavljena Saturnom od pomoći je drugoj osobi, tako što joj otvara oči za realnost. Ličnost predstavljena Suncem koristi povoljnosti ovog aspekta za status i karijeru. Kod nepovoljnih aspekata prisutna je tvrdoglavost i krutost, posebno kod osobe koja je predstavljena Saturnom, što može ometati drugu osobu u ispunjavanju ličnih ambicija.

Povoljni međusobni aspekti između Sunca i Urana govore o originalnosti, dok će nepovoljni aspekti ukazivati na slom i burna dešavanja na polju profesije kod osobe koja je predstavljena Suncem, jer osoba predstavljena Uranom pokazuje negodovanje prema svakoj ambiciji druge osobe. Povoljni aspekti između Sunca i Neptuna, ukazuju na suptilnost i maštu, što posebno podstiče osoba predstavljena Neptunom, dok nepovoljan aspekt govori o lakovernosti i slabosti, posebno osobe predstavljene Neptunom. Osoba predstavljena Suncem u vezi se oseća slabo i bezvoljno.

Neharmonični aspekti Sunca sa horoskopom druge osobe, ukazuju na mogućnost da se suočimo sa preprekama i izazovima u cilju prevazilaženja sopstvenih strahova i ograničenja. Aspekti koje stvaraju spoljne planete (Uran, Neptun i Pluton) sa unutrašnjim planetama drugog horoskopa, mogu se ispoljiti kao dinamičan i izazovan odnos.

 

 

Aspekti Meseca

Povoljni aspekti između Meseca i Merkura govore o prilagodljivosti i fleksibilnosti, kao i o dobrim zajedničkim procenama, dok nepovoljni aspekti, ukazuju na često menjanje mišljenja i stavova. Povoljni aspekti između Meseca i Venere, ukazuju na nežnost i dobro raspoloženje oba partnera, dok kod nepovoljnih aspekata povlači za sobom stidljivost, što ometa bliskost.

Povoljni aspekti između Meseca i Marsa govore o strasnoj i aktivnoj vezi, gde će osoba koja je predstavljena Marsom podsticati drugu osobu na otvoreno i hrabro pokazivanje emocija. U nepovoljnim aspektima dolazi do svađa, napetosti i nervoze. Povoljni aspekti između Meseca i Jupitera ukazuju na optimizam i vedrinu u vezi, što povoljno utiče na intimu između partnera, dok kod nepovoljnih aspekata, osoba predstavljena Mesecom, ima problem da doživi emotivno zadovoljstvo zbog nemarnosti druge osobe.

Povoljni aspekti između Meseca i Saturna govore o prisustvu samokontrole i savesnosti u vezi, dok nepovoljni aspekti izazivaju tugu i depresiju, posebno kod osobe koja je predstavljena Mesecom. Povoljni aspekti između Meseca i Urana kazuju na pozitivno emotivno uzbuđenje, kao i dobre promene, dok kod nepovoljnih aspekata, prisutan je nemir, prvenstveno kod osobe predstavljene Mesecom.

Povoljni aspekti između Meseca i Neptuna, govore o saosećajnosti, mašti i nežnosti, što zbližava partnere, dok kod nepovoljnih aspekata dolazi do emotivnih razočarenja, obmana i patnje. Povoljni aspekti između Meseca i Plutona ukazuju na veoma jaka osećanja dok kod nepovoljnih aspekata, dolazi do izliva negativnih emocija, ljubomore i posesivnosti.

 

 

Aspekti Merkura

Povoljni aspekti između Merkura i Venere, ukazuju na skladnu, radosnu i veselu komunikaciju., dok kod nepovoljnih aspekata jedan od partnera pokazuje uobraženost i preteranu osetljivost kroz verbalnu komunikaciju. Povoljni aspekti između Merkura i Marsa govore da je osoba predstavljena Marsom podsticaj za drugu osobu u hrabrijem razmišljanju. Strasna osećanja i izražena seksualnost. Kod nepovoljnih aspekata, dolazi do svađa i nerazumevanja, kao i želje da se na silu nametne sopstveno mišljenje.

Povoljni aspekti između Merkura i Jupitera, ukazuju na pozitivnu komunikaciju, osoba predstavljena Jupiterom širi vidike i saznanja drugoj osobi, dok kod nepovoljnih aspekata postoji sklonost lakomislenosti, što je prepreka za razumevanje problema koji se javljaju u odnosu. Povoljni aspekti između Merkura i Saturna govore o stabilnoj i smirenoj komunikaciji, a osoba predstavljena Saturnom, podstiče svog partnera na zrelije i ozbiljnije razmišljanje, dok kod nepovoljnih aspekata postoji nepoverenje i uskogrudost u komunikaciji.

 

 

Aspekti Venere

Povoljni međusobni aspekti između Venere i Marsa, ukazuju na strastvenu ljubav, dobar seks, kao i živo izražavanje emocija između partnera, dok kod nepovoljnih aspekata seksualni i emotivni život nije usklađen, prisutna je razdražljivost, nedostatak taktičnosti i iznenadni izlivi ekstremne srasti. Povoljni aspekti između Venere i Jupitera govore o srećnim okolnostima i trenucima, koji još više učvršćuju vezu i ljubav, dok kod nepovoljnih aspekata, postoji mogućnost dvoličnosti između partnera, kao i preterivanje u izražavanju osećanja.

Povoljni aspekti između Venere i Saturna su dobri za stabilnost u vezi, ozbiljne namere partnera, vernost i odanost, dok nepovoljni aspekti izazivaju emocionalnu sputanost, nezadovoljstvo ili nezdravo ispoljavanje seksualnosti jednog od partnera. Povoljni aspekti između Venere i Urana, ukazuju na uzbudljivo i snažno izražavanje ljubavi, kao i impulsivno izražavanje osećanja, dok nepovoljni aspekti, govori o nestabilnosti, ljubavnim lomovima, kao i o želji za nezavisnošću, što može narušiti odnos.

Povoljni aspekti između Venere i Neptuna, govore o senzitivnosti u vezi, idealima i sanjarenju partnera, dok kod nepovoljnih aspekata dolazi do obmanjivanja i neodlučnosti što donosi razočarenje. Povoljni aspekti između Venere i Plutona ukazuju na fatalnu ljubav i duboka osećanja, dok kod nepovoljnih aspekata, osoba koja je predstavljena Venerom može doživeti nasilje, bol i gubitak.

Aspekti Marsa, Jupitera i Saturna

Povoljni aspekti između Marsa i Saturna, govore o strpljenju i izdržljivosti, posebno kada treba rešavati problematična pitanja u odnosu, dok nepovoljni aspekti ukazuju na sebičnost, gorčinu, sputavanja, ali i nasilnost. Povoljni aspekti između Marsa i Jupitera govore o fizičkim i seksualnim uzbuđenjima, potrebi za slobodom, kao i o aktivnoj vezi, koja je vedra i ispunjena optimizmom. Kod nepovoljnih aspekata, javlja se bunt zbog nametanja autoriteta ili pravila od strane jednog partnera, kao i nezrelo reagovanje jednog od partnera. Nepovoljni aspekti ukazuju na narušavanje optimizma, zbog svađa u vezi.

Povoljni aspekti između Jupitera i Saturna, ukazuju na svesnost oba partnera i dobre planove za budućnost, dok nepovoljni aspekti govore o gubitku samopouzdanja, pesimizam ili samodestruktivne misli.

 

Podeli s drugima