Naslovna


Posle Hoću li se udati? najčešće postavljano pitanje astrologu


Bojan Šojić

Još jedan nastavak prevoda knjige Vilijama Lilija Hrišćanska astrologija 3, koji govori o tome da li vam je suđeno da se obogatite ili živite u siromaštvu, da li ćete imetak steći zakonitim putem ili na neki drugi način i da li je vaše bogatstvo/siromaštvo trajno stanje. U vezi s tim, razmatraju se signifikatori i njihove karakteristike, aspekti s drugim planetama, kao i priroda kuća u kojima se oni nalaze. Da li vaša natalna karta obećava?

 

POGLAVLJE CXV

Kako ili na koji način natus dolazi do imetka ili siromaštva?

Ovde treba razmotriti prirodu signifikatora, kuće u kojima su postavljeni i kojim vladaju, jer samo snažni i usrećeni signifikatori donose imućnost. Oni signifikatori koji su osrednji, daju takav i imetak. Unesrećene i slabe planete, i one koje su opozitne osrednjim signifikatorima, ukazuju na oskudicu i siromaštvo.

Biću mnogo opširniji u objašnjavanju ovog poglavlja nego drugih, jer će dobro razumevanje i ispravna primena u svakom horoskopu izuzetno pomagati i usavršiti prosuđivanje astrologa.

Stoga, prvo razmotri prirodu planeta koje imaju dominaciju i moć u označavanju bogatstva.

Drugo, znakove u kojima su signifikatori postavljeni.

Treće, prirodu kuća u kojima se signifikatori nalaze.

Četvrto, partilne aspekte planeta prema tim signifikatorima i tako dalje.

 

Siromaštvo 1

 

Priroda signifikatora karakteristična za stvari i osobe

Saturn

Stvari: poljoprivreda ili oranje, profit od plodova zemlje, rudnici pod zemljom, zakopano blago, zgrade, kuće, očevina, pogane profesije i poslovi, nasleđe od umrlih, zatvor, zelenašenje, plovidba.

Ličnosti: stari ljudi, ratari, kopači metala, štavljači, kožari, kamenoresci, lončari; tvrdoglavi i sumorni ljudi, melanholični. Vidi još na str. 59 (Hrišćanska astrologija I, str.69, prevod Branka Stamenković; prim. prev).

Jupiter

Stvari: sveštenički poziv, religija, vlada, pravda, preporuke od uglednih ljudi, beneficijum (obično dobit koja ide uz sveštenički poziv; prim. prev), prirodno poštenje i moral.

Ličnosti: plemenite duše, stidljivi ljudi, humani, prelati ili sveštenici, episkopi, kardinali, prezbiterijanci, pravnici, sudije, advokati, plemići, bogati ljudi, namesnici provincija ili gradova, otmeni ljudi.

Mars

Stvari: suđenja, sporovi, svađe, rasprave, ratovi, oružani sukobi, hrabri poduhvati, alhemija, izrada rukotvorina, rad s metalima ili vatrom, tiranija, ugnjetavanje, nasilje, konji, jahanje.

Ličnosti: drske osobe, buntovnici, zaverenici, lopovi, nemilosrdni, okrutni, besramni, smeli, bezočni, klevetnici, hirurzi, pukovnici, kapetani, vojnici, tobdžije, livci, narednici, nožari, pravobranioci, svađalice.

Sunce

Stvari: kraljevstva, Komonvelt, plemstvo, magistrat, velikodušnost, čestitost, čast, vlast ili uprava, unapređenje, služba, javna zaposlenja, plate, penzije.

Ličnosti: imperatori, kraljevi, vojvode, markizi, grofovi, baroni, vitezovi, magistrati, slavoljubivi, željni poštovanja i unapređenja, bilo koji čovek od autoriteta.

Venera

Stvari: ljubav, milosrđe, učtivost, uslužnost, pokloni prijatelja i zbog ili od žena, brak, miraz, nakit, blud, razuzdanost, kockanje, kartanje, kocke, igre i tako dalje.

Ličnosti: proračunate i taktične osobe, nežne i ljubazne, igrači, muzičari, pesnici, slikari, švalje, svi ljubopitljivi profesori ili fini pronalazači, oni koji obožavaju žene; supruga, majka, ljubavnica.

Merkur

Stvari: ugovori, pregovori, sve fine nauke bazirane na oštroumnosti i govoru, pronalasci novih veština i uređaja, divinacija, geometrija, astronomija, astrologija, zanimljivosti, slobodoumne nauke.

Ličnosti: filosofi, učenjaci, notari, graveri, savetnici, trgovci, sve vrste dosetljivih i dovitljivih zanatlija, zastupnici, govornici, istoriografi.

Mesec

Stvari: sve stvari bogate vlagom, more, reke, izučavanje istorije, ambasade, plovidbe, duga putovanja, voda, ribolov, spravljanje piva, kuvanje stipse, pravljenje soli i tako dalje.

Ličnosti: kraljice, carice, princeze, udovice, običan ili prost svet, oni koji su stalno u pokretu, mornari, lakeji, kuriri, izaslanici, ribari, skitnice, vodonoše, plašljivi ljudi, gazdarice kuća, majke.

 

Bogatstvo 1

Priroda znakova je kao što sledi

Vatreni znakovi označavaju profit od stvari koje su napravljene vatrom, ili pljačkom i sukobom. Zemljani znakovi označavaju profit od stvari povezanih sa zemljom. Vazdušni od vetrenjača, darova magistrata. Vodeni od vodenica, ribnjaka, plovidbe.

Profit Saturna je od zemlje, kukuruza, metala, zelenašenja. Žovijalni (jupiterijanski; prim. prev) od javne službe ili crkvenog zanimanja. Marsijalni od sukoba i rada s vatrom. Solarni od kraljeva, vladara i njihovih darova. Venerijanski od žena. Merkurijanski od uma, marljivosti, trgovine, putovanja, ambasada.

 

Prirode kuća

Prva kuća označava bogatstvo stečeno natusovim sopstvenim radom.

Druga kuća označava bogatstvo i imetak neophodne da podrže život čoveka, a takođe i njegovo domaćinstvo, dobit koja se pribavlja sopstvenim trudom (vladar prve u drugoj kući ili druge u prvoj kući, može biti pokazatelj da natus sopstvenim radom i zalaganjem dolazi do imetka; ova kuća se, takođe, može odnositi i na novac koji se dalje investira da bi se ostvarili novi prihodi; prim. prev).

Treća kuća označava braću, sestre, rođake, bliže susede, kraća putovanja, gostoprimstvo, iznenadne vesti ili novosti.

Četvrta kuća ima signifikaciju nad ocem, zemljom, očevinom, nepokretnim dobrima, zgradama, temeljima, poljima, pašnjacima, selima, skrivenim blagom, svim vrstama rudnika i profitom od utrobe zemlje, zemljoradnjom.

Peta kuća označava mušku i žensku decu, darove, finu odeću, bankete, igre i sve prijatne stvari.

Šesta kuća − svaka stvar koja nagoveštava ili označava tugu ili brige, povrede tela ili njegovih delova, sluge, mala stoka; teče i tetke s očeve strane; bolesti, lekovi ili purgativi; pčele, golubovi, guske, kokoši, svinje.

Sedma kuća označava brak, žene, partnerstva, parnice, spoljne poslove, javne neprijatelje, lopove, pljačke, sve vrste ratova, pobune i tako dalje.

Osma kuća označava smrt ljudi, miraz ili bogatstvo žene, imetak žene, neočekivano nasledstvo, otrove, smrtne strahove, zaveštanja.

Deveta kuća označava religiju ili pobožnost, sekte, snove, duga putovanja, sveštenike i stvari koje pripadaju crkvi, poslanice, mudrosti, nauku, učenje, učenost, ambasade.

Deseta kuća označava vlast, kraljevstva ili kneževine, službe, moć, zapovedništvo, čast, javne magistrate, javnu upravu u Komonveltu, zanat, nekoliko vrsta zanimanja, naročito ukazuje na majku i natusovo zvanje.

Jedanaesta kuća označava srećno zaključenje bilo kog posla, prijateljstvo, podršku prijatelja, profit od službe ili unapređenja, nade, udobnosti, napredovanje na račun preporuke prijatelja.

Dvanaesta kuća je kuća zlog duha, ima signifikaciju nad tužnim događajima; to je kuća tuge, mučenog uma, nesreće, napora, siromaštva, zatočeništva, tajnih neprijatelja, uljeza, bludnica, velike stoke koja je divlja i kojom je teško ovladati; konji, krave, volovi, bikovi.

 

Siromaštvo 2

Praktični deo

Ali, da bi sve ovo sproveo u praksi, moraš uraditi sledeće ako želiš da znaš od koga će ili odakle će natus doći do bogatstva ili od koga će gubitak ili šteta proizaći.

Na prvom mestu, razmotri utvrđenost signifikatora i koliko je njih snažnih i da li je većina njih utvrđena, ili je slaba i unesrećena. Jer, ako se svi pokažu snažni i usrećeni, kao što retko biva, onda prosudi prema prirodi svake planete i kući u kojoj je, da će natus imati dalje unapređivanje imetka ili bogatstva, ili sredstava datih mu od drugih ljudi, označeno onim kućama odakle može uvećati svoj imetak.

Ako nisu svi signifikatori snažni, nego većina njih, prosudi prema znaku i kući u kojima su, zajedno s prirodom planeta. Prosudi gubitak bogatstva ili smetnje pribavljanju bogatstva prema onoj planeti koja je slaba i prema kući u kojoj se nalazi.

Ako je planeta koja oštećuje u trećoj kući, prosudi ili opiši osobu prema planeti, a kuća će ti reći da je u pitanju brat, rođak i tako dalje. Jer može biti, što se i dešava, da čovek tokom većeg dela svog života može uvek biti srećne ruke ili uvek uvećavati svoje bogatstvo, a ipak, u nekim godinama i u neko vreme može imati štetu ili gubitke koji mu, uprkos svemu, neće mnogo naškoditi zbog snage opštih signifikatora koji obećavaju bogatstvo.

Možeš prosuditi na isti način kada su svi signifikatori ili većina njih slabi a samo neki od njih usrećeni, jer tada, bez sumnje, iako ponekad može napredovati, naglašena nesreća većine signifikatora neće dozvoliti nagomilavanje bogatstva.

Odmeravajući svoje tumačenje, možeš znati od koga ili kojih stvari će natus imati uvećanje, a od koga će imati gubitak.

Ako ima onoliko signifikatora bogatstva koji su unesrećeni koliko i snažnih, onda će oni ukazati na nepostojano bogatstvo i da će natus u to vreme, od takvih ljudi i takvim stvarima ili sredstvima uvećati svoje bogatstvo, a da će u drugo vreme zbog ili od takvih osiromašiti sebe, pa tako neće imati ni obilje bogatstva niti će ikada biti nesrećan zbog oskudice.

Razmotri u kakvom su ga stanju bogatstva ostavili preci i najverovatnije ćeš ga naći u istom stanju, bez toga da je uvećao svoju ličnu imovinu ili da je bilo kakvom nepažnjom ili lošim upravljanjem smanjio svoju očevinu.

 

Bogatstvo 2

Da li će natus steći svoj imetak zakonito ili posredno?

Rešavanje ovog pitanja zavisi od prirode signifikatora imetka koji su dobri ili su loši.

Dobroćudnim signifikatorom nazivamo onu planetu koja je ili dobroćudna po prirodi, ili je postavljena u dignitetima dobre planete a prirodno je nesrećna (malefik u domicilu benefika može proizvesti dobre efekte, pod uslovom da nije previše oštećen i da mu je dispozitor u dobrom stanju; prim. prev). U takvom prosuđivanju moraš napraviti razboritu procenu.

Kad su dobroćudne planete signifikatori bogatstva i nisu ni u kakvom lošem aspektu s nesrećnim planetama, onda će natus doći do bogatstva opravdanim i zakonitim sredstvima, ne posredno.

Ako su zloćudne planete signifikatori i nemaju nikakvog opštenja s dobroćudnim, onda obećavaju suprotno. I isto to čine i kad su retrogradne, spaljene, peregrinirane ili na drugi način mnogo oštećene.

Ako je dobroćudna planeta signifikator, ali postavljena u dignitetima nesrećnih planeta, onda će natus doći do bogatstva neposredno ili zakonitim sredstvima, ali takođe i posredno i nezakonitim sredstvima; prosudi slično ako su dobroćudne planete spaljene ili retrogradne.

Na isti način daj prosuđivanje ako je nesrećna planeta signifikator imetka i postavljena u dignitetima srećnih planeta.

Ako je prirodno nesrećna planeta označitelj bogatstva i ako je postavljena u dignitetu srećne planete i ako je pored toga retrogradna ili spaljena, zbog toga će njeno zlo biti duplirano i natus će mnogo više bogatstva steći nezakonito ili posrednim putem, nego zakonito.

Suprotno, ako je dobra planeta u dignitetima zloćudnih planeta, retrogradna ili spaljena, čovek će steći više nezakonskim sredstvima nego drugačije.

Tako, vidiš da prosuđivanje zavisi od četiri konsideracije.

Prva, od prirode signifikatora, da li je dobar ili loš.

Druga, od prirode znaka u kome se nalazi jedan ili više njih.

Treća, od njegovog ili njihovog stanja, ili da nisu spaljeni.

Četvrta, od njegove retrogradnosti ili direktnosti, prema čemu obećava dobro ili loše, zakonita ili posredna sredstva.

U svim ovim razmatranjima, prosudi prema mnoštvu svedočanstava, gde moraš razmotriti i aspekte signifikatora s drugim planetama.

Hajde da pretpostavimo da je Jupiter vladar druge kuće ili dispozitor Fortune i da Saturn ima kvadrat s njim iz šeste kuće. Zamislimo da je Jupiter izuzetno usrećen i esencijalno dignifikovan, što je najsigurnije svedočanstvo da će natus biti vrlo bogat. No, uprkos tome, on će imati štetu od očevih rođaka ili od sluge ili slugu ili od bavljenja malom stokom (Saturn postavljen u šestoj kući, kao prirodni malefik oštećuje pitanja te kuće, posebno zato što je u lošem aspektu s Jupiterom koji je prirodni vladar bogatstva i imetka, a u ovom slučaju je pretpostavka da je vladar Fortune ili vladar kuće prihoda i imetka. Tako šteta može doći od ili biti u vezi s onim što se povezuje sa simbolikom šeste kuće − očevi rođaci (šesta kuća je treća od četvrte, derivacijom), sluge i mala stoka. Dešavalo se da pri ovakvim aspektima dođe do širenja neke bolesti i većeg pomora stoke. Možda je značajno da pomenem da malom stokom nisu smatrane samo životinje poput ovaca, koza, svinja, zečeva, živine i sličnih, već i domaće životinje kao što su psi i mačke i drugi (mali) kućni ljubimci; prim. prev).

A ako želiš da znaš u koje vreme ga može snaći takva šteta, pogledaj kad Fortuna dolazi u termin, kvadrat, konjunkciju ili opoziciju sa Saturnom (primarnim direkcijama; prim. prev), a prema odgovarajućoj dobi natusa ili njegovoj sposobnosti da se bavi svetovnim stvarima (drugim rečima, natus mora biti odgovarajućeg uzrasta i porekla odnosno društvenog statusa; prim. prev) − u to vreme će doći šteta od takvih ljudi ili stvari ili blizu tog vremena, koje određuje direktovana Fortuna, konverzno ili direktno.

Ili, opet, može imati štetu s onih strana koje su prethodno navedene, kad Ascendent dođe u loš aspekt sa Saturnom i ako ova direkcija padne u drugu kuću, ili ako se u revoluciji (solarnom povratku; prim. prev) nađe Saturn u drugoj kući u bilo kom lošem aspektu prema vladaru druge kuće ili Fortuni u radiksu.

Dobroćudne planete ili signifikatori koji su osrednje utvrđeni, kad su u bilo kakvom lošem aspektu s nesrećnim planetama, imaju određenog učešća svojim uticajem i prirodom. Nesrećne planete pomognute povoljnim aspektima srećnih planeta gube dosta od svog zlog uticaja.

Priroda signifikatora, kad su osrednje postavljeni, uvek je nepostojana i vidno se manifestuje, bilo dobro ili loše, u vreme kad se signifikatori nađu u terminima te ili tih planeta koje u radiksu ometaju ili oštećuju signifikatora supstancije. Onaj koji svojim prosuđivanjem dobro proceni ono što je prethodno navedeno, može oblikovati važan sud za ono što je obećano na početku poglavlja.

 

Siromaštvo 3

POGLAVLJE CXVII

Da li će se imetak natusa održati ili biti trajan?

Ovaj vid tumačenja izvodimo na osnovu glavnih signifikatora supstancije, a to je uvek ona planeta koja je postavljena u drugoj kući, ako je esencijalno dignifikovana.

Ako je ova planeta dobroćudna, moćna i, kao što sam rekao, esencijalno dignifikovana, njegovo (natusovo; prim. prev) bogatstvo će se održati i zadržati tokom čitavog njegovog života, bez ikakvih smetnji.

Ako je ta planeta slaba, njegovo će se bogatstvo održati, ali uz veliku štetu, pa će tako imati dosta problema da ga prikupi, kao i velike napore da ga sačuva. Jer, mnogo puta će prikupiti dosta bogatstva i opet, iznenada će izgubiti približno toliko.

Ako je nesrećna planeta u drugoj kući, razmotri da li je snažna ili slaba (konkretno se misli na kvalitet, na esencijalno dostojanstvo). Ako je potentna, bogatstvo će se održati, ali s teškoćama. Ipak, biće podložniji gubicima nego prikupljanju. Ako je unesrećena, onda njegovo bogatstvo neće dugo trajati, već će biti uništeno i neće ostati ništa. Kad su planete osrednje postavljene, onda oblikuj svoj sud u skladu s tim.

Ako je mnogo planeta u drugoj kući, glavna će biti ona koja je najmoćnija, prema čijoj prirodi moraš prosuditi.

Ako nema planeta u drugoj kući, što će se mnogo puta desiti, prednost daj onoj planeti koja je vladar druge kuće i dispozitoru Fortune, a potom razmotri bogatstvo ili siromaštvo natusa.

Ako želiš da znaš vreme, odnosno u kom delu njegovog života ili kad natus može očekivati bogatstvo ili plodove sreće, to se najbolje dâ otkriti preko signifikatora i Fortune koji su direktovani prema dobroćudnim promisorima, prema sekstilu, trigonu ili konjunkciji vladara druge kuće ili dispozitora Fortune ili planete u drugoj kući i njihovim aspektima.

Opet, ako želiš da znaš uopšteno, razmotri četvrti neba u kojima nađeš bilo kog pomenutog signifikatora bogatstva, a naročito onog koji je najbolje utvrđen. Jer, ako je jedan ili više njih ili najveći broj njih, postavljen između Ascendenta i desete kuće, onda će natus imati bogatstvo ili uvećanje bogatstva u mladosti.

Ako su postavljeni u devetoj, osmoj ili sedmoj, onda u zrelom dobu ili između dvadeset pet i trideset pet ili četrdeset godina. Ako su u šestoj, petoj ili četvrtoj kući, onda bliže starosti ili posle četrdesete, a pre pedeset pete godine. Ako su u trećoj, drugoj ili prvoj kući, onda prema kraju života (ova podela kvadranata prati primarno kretanje neba, pri čemu se prvi kvadrant (od Ascendenta do MC) odnosi na detinjstvo, drugi (od MC do descendenta) na period mladosti, treći kvadrant (od descendenta do IC) na period zrelosti, a poslednji kvadrant (od IC do Ascendenta) na starost. Postoje i nešto drugačije podele, zavisno od autora; prim.prev).

U ovom prosuđivanju moraš dobro proceniti da li će natus živeti mnogo ili malo godina, pa u skladu s tim izvršiti podelu vremena i tako proceniti vreme sticanja bogatstva.

Signifikatori koji su orijentalni od Sunca, pokazatelji su brzine i ranijeg vremena. Okcidentalni od Sunca pokazuju doba starosti. Retrogradne planete označavaju istu stvar, odnosno one usporavaju. Planete koje su direktne i brzog kretanja, ubrzavaju vreme. Ako se direkcije poklope s procenjenim vremenom, onda će se sud koji si dao pokazati sigurnijim i možeš biti uvereniji u njega.

Saturn, Mars ili Sunce su loši, postavljeni u drugoj kući. A vrlo je loše kad nađeš vladara druge kuće spaljenog i Fortunu unesrećenu, jer to obično predskazuje konfiskovanje imetka, proterivanje i slično. Ako su luminari u aplikaciji prema planetama na uglovima, natus će održati imetak koji su mu preci ostavili, ali ako apliciraju planetama u kadentnim kućama, on će umanjiti očevinu.

Oculus Taurus, Cor Scorpii (Antares) ili Caput Medusae s Fortunom ili združeni s njenim vladarom, pokazatelji su gubitka bogatstva i pretnje siromaštvom.

Onaj čije je bogatstvo određeno Saturnom, biće gramziv, ali ako Sunce i Mesec imaju signifikacije, onda ne.

Ako bilo koja od zloćudnih planeta podržava signifikatora supstancije i ako su oboje retrogradni, kadentni, peregrinirani, u znakovima suprotnih priroda (Ovom treba prići oprezno. Pošto je Mars vatrena planeta, znakovi koji su suprotne prirode njegovoj biće hladni znakovi. Slično, Saturn je hladna planeta, pa će znakovi suprotne prirode biti oni koji su topli. Ipak, valja imati na umu da Mars preferira svoj domicil u Škorpionu (hladan i vlažan znak) i ima triplicitet u vodenim i zemljanim (hladnim) znakovima, a uz to je u jednom zemljanom znaku i egzaltiran; prim.prev), onda će natus biti večno siromašan.

Podeli s drugima