sun

Sunce menja znak 22. novembra i ulazi u Strelca, gde ostaje sve do 22. decembra. Nakon dubokog preispitivanja na nivou Škorpije, ulazimo u fazu preispitivanja pomoću apstraktnog mišljenja

Jelena Studen Vojvodić

Ovo se posebno odnosi na pitanja, koja su povezana sa našim ambicijama, egom, identitetom i svesti o sebi, a sve u cilju da se osećamo živim, odnosno da živimo život „punim plućima“. Sunce predstvalja naš pogon ili „pogon za životom“, koji treba da radi punom parom tako što se u Strelcu povezuje sa spoljašnjim svetom i prevazilazi granice fizičkog i materijalnog. Razapeta strela koju drži Kentaur, uperena je prema gore, nebu i univerzumu, što je najvažnija orijentacija Strelca, a to je odvojiti se od „ovozemaljskog“ i povezati se sa višim stanjima svesti, apstraktnim mišljenjem, višim ciljevima, vizijama i idealima. Za nekog ovo može biti i početak postizanja neke filozofije života, koju će vatreno i oduševljeno propagirati, objavljujući svoju istinu drugima, jer to je način da se ojača duhovna osnova ka čemu Strelac teži.

Velika je potreba i za slobodom i putovanjima, jer se granice ličnosti prevazilaze, nakon izlaska Sunca iz znaka Škorpije. Ova želja za putovanjima, ne mora da se izražava na konkretan način, jer putovanje je važno, ali ono može biti i apstraktno, proučavajući kulture i filozofiju života. Biti „povezan“ sa Suncem u Strelcu, znači biti ispunjen nadom i bezbrižnom verom u budućnost. Zato i danas, kada je čovek pritisnut brigom za materijalnom egzistencijom i preživljavanje, ne sme nestati pozitivan pogled u budućnost i nada da će biti bolje. Sunce u Strelcu podiže posrnule, hrabri obeshrabrene, uliva nadu tužnima i budi u nama nadu i veru u čoveka. Sa njim ništa nije izgubljeno i ništa nije nemoguće, jer su za njega granice koje pritiskaju i ograničavaju čoveka, uvek promenljive. Zato i u teškim vremenima Sunce u Strelcu uvek ide dalje, veselo i puno optimizma i entuzijazma. Ono u ovom znaku predstavlja sve nastupe i govore, koji ulivaju nadu i koji imaju pozitivnu poruku i prolaz Sunca kroz ovaj znak, traži od nas postizanje svesti o sebi i pronalaženje mesta u većoj celini. Zbog toga, možemo simbolično reći da je ovo „poziv za putovanja“, putovanja u kojima ustvari prevazilazimo i pomeramo granice, izlazimo iz tabu tema, porodične tradicije, intimnih i bliskih veza, koje nas stavljaju u neki položaj zavisnosti, jer osećaj slobode za Sunce u Strelcu je neprocenjiv. Ovde se žrtvuju lični interesi u korist dalekih i tuđih, sjedinjavajući se sa duhovnim i društvenim vrednostima i to je taj idealizam Strelca.

Ulazak Sunca u znak Strelca je pod uticajem kvadrata koje će Sunce formirati sa Neptunom u Ribama. Ovaj aspekt ima uticaj do kraja decembra. Možemo lako biti uhvaćeni u mrežu laži i samoobmana, ako se povežemo sa nekim idealima i lako možemo biti zavedeni od vođa nekih duhovnih pravaca. Ovo je simbolično aspekt lažnih gurua, proroka, duhovnih učitelja, ali i lažnih optimističkih poruka, koje dolaze od vođa, lidera i onih koji su na moćnim pozicijama. Samozavaravanje unosi haotičnost u organizaciju, remeti jasne planove, iscrpljuje energiju i slabi volju. Od 10. decembra do 18. decembra, Sunce u Strelcu formiraće povoljan aspekt sa Jupiterom u Lavu i ovo je dobar aspekt, ali posebno za one koji su već ostvareni, uspešni i koji se povezuju sa nekim višim idealima da bi prvenstveno zadovoljili svoj ego, ponos i položaj. Ako je istina da „para na paru ide“, onda je ovaj izraz tipičan upravo za ovaj aspekt, pa onaj ko ima jedan automobil može imati i dva, onaj ko ima dve kuće može imati i četiri, onaj ko je sedeo u dva upravna odbora može sedeti u pet, onaj ko je bio protežiran od moćnih i bogatih imaće još veću protekciju. Sve vreme Jupiter u Lavu je u kvadratu sa Saturnom, a Jupiter je i dispozitor Sunca u Strelcu, pa nezaposleni, oni koji su u dugovima do guše, bolesni, siromašni, zabrinuti, zatim uplašeni od neizvesne budućnosti i dalje nemaju veru i nadu u dobro i bolje. Međutim, oni koji zaista imaju jasno određene ambicije, kao i oni koji „pucaju na velika vrata“, pod uslovom da su oslobođeni prošlosti, predrasuda i strahova, mogu povoljno iskoristiti ovaj aspekt u smislu ekspanzije i povoljnih prilika prvenstveno za sebe, zbog Jupitera u Lavu.

Podeli s drugima