pluton

Pluton je u znaku Jarca od 2008. i biće tamo do 2024. godine. Jarac je praktičan i konkretan znak, a negativni uticaj Plutona je teško izbeći. Šta to znači za period od narednih devet godina?

Jelena Studen Vojvodić

Najčešće Plutonom niko nije zadovoljan, jer s njim je uvek nešto mistično, skriveno i teško za shvatanje, što u čoveku izaziva strepnju i strah. Vrlo je teško reći kako Pluton utiče na pojedinačne natalne karte, bez obzira na to što je mnogo tekstova napisano, pa s ovom planetom u smislu konačnih zaključaka na individualnom nivou ipak treba biti oprezan. Svaka vrsta manipulacije ljudima, kako bi se nad njima uspostavili kontrola i moć jeste plutonovski uticaj. Na primer, moderne metode za kontrolu uma, kontrola populacije uz pomoć novca, veštačko izazivanje promene klime, trovanje hrane i vode i tako dalje, sve je to plutonovski uticaj, a u svrhu postizanja kontrole i moći nad ljudima. Negativni uticaj Plutona teško je izbeći, čak nemoguće, jer mi uopšte nismo na nivou da bismo mogli korisno da upotrebimo plutonovsku energiju i Pluton je po svojoj prirodi destruktivan. On je konačnost i kraj, simbolički predstavlja smrt, jer, da bi nešto novo nastalo, potrebno je pre toga da umre, pa je ovaj proces Plutona sasvim prirodan.

Pluton je u Jarcu sve do 2024. godine. Jarac je praktičan i konkretan znak, tako da su, na primer, u periodu tranzitnog Plutona kroz znak Jarca sve više i više prisutne metode lečenja isceljivanjem, jer je isceljivanje povezano s Plutonom, a Jarac teži praktičnoj primeni (zemlja – praktično). Simbolično, možemo reći za Plutona u Jarcu da je to i „izbijanje svih otrova i iz zemlje“, ali opet, na plutonovski način, kroz zemljotrese i pomeranje tla, vulkane, cunamije, poplave i druge prirodne katastrofe. Naravno, dok god je sveta, bilo je ovakvih prirodnih katastrofa, pa i nestanka čitavih civilizacija. Pluton u Jarcu predstavlja „dubinsko čišćenje zemlje“, ali ovde, u Jarcu, kako bi se nakon toga stvorila jedna još čvršća struktura. Slično, kao da je do sada procec čićenja išao površinski ili pliće, dok se s Plutonom u Jarcu traži jedan dublji proces. Kao kad iznosimo iz sebe potisnuti materijal, pa je tako i zemlja (Jarac) u procesu iznošenja potisnutog materijala (Pluton) iz sebe na svetlo, što je ekstremni proces. Mnogi događaji koji imaju skrivene motive izlaze na površinu ili na svetlost dana. Na globalnom nivou, mito i korupcija su široko zastupljeni u poslovanju, finansijskim organizacijma i institucijama, vladama država, jer Pluton u Jarcu po svaku cenu želi da ostvari moć, ne birajući pri tome način i sredstva. Zloupotreba položaja da se ostvare vlast i moć, i opčinjenost njima. Međutim, boravkom Plutona u Jarcu, potpuno se i revidiraju pitanja moći i autoriteta. Jarac je zemljani znak, tako da je i ekologija, odnosno „eko-svest“ deo ovog plana. Jarac je tradicionalan znak i možemo govoriti i o porodičnoj tradiciji i reformama porodičnih struktura, na primer, kao što je legalizacija homoseksualnih brakova. Potpuna reforma i razaranje starih struktura da bi se gradile neke nove, jer Pluton razara i ruši da bi izgradio. On gradi na ruševinama starog.

Pluton u Jarcu predstavlja neku vrstu izazova za prirodu i planetu Zemlju kako bi izgradila strukturu koja će dugo trajati. Jarac je ukorenjen i povezan sa fizičkim i materijalnim svetom, i najbolje razume praktičan pristup životu. Mars je egzaltiran u ovom znaku, tako da Jarac ima i snažan i uporan pogon da se popne na najviše vrhove, pa kad je Pluton u ovom znaku, onda se za ovo penjanje koriste skriveni motivi, manipulacija, korupcija i sila, sa spremnošću, zbog ovih ciljeva, da uništava sve pred sobom. Međutim, nametanje autoriteta i sile provocira i drugu silu, koja će se suprotstaviti svemu ovome, jer mržnja rađa mržnju i agresija rađa agresiju, kao odgovor. Dok Pluton bude tranzitirao znakom Jarca možemo očekivati transformaciju verskih institucija, političkih i državnih struktura i svega onoga što pripada tradiciji i prošlosti. Ovo je period angažovanja Plutona na razbijanju i uništavanju ovakvih struktura, a onda na ponovnoj izgradnji čvrstih struktura u društvu. Pluton je završetak i novi početak. Funkcionisanje vlada i država, crkve i verske zajednice, porodične i tradicionalne strukture dolaze pod uticaj Plutona kroz uništenje starog i izgadnju novog. Pluton ima potrebu da eliminiše ono što nije dobro, da bi novi život mogao da opstane.

Podeli s drugima