Hari Truman (1945-1953)

Hari Truman (1945-1953) Inicirao je bombardovanje Hirošime i Nagasakija atomskim oružjem.