Dvajt Ajzenhauer (1953-1961)

Dvajt Ajzenhauer (1953-1961) Borio se i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. U džepu je uvek imao tri novčića – za sreću.