Frenklin Ruzvelt (1933-1945)

Frenklin Ruzvelt (1933-1945) Rekorder – biran za predsednika čak četiri puta. New Deal je kampanja koju je osmislio kako bi podigao privredu posle velike ekonomske krize: javni radovi na branama, putevima… koje finansira budžet, a u koje su bili uključeni milioni radnika; uvedena penzija i osiguranje nezaposlenih… Uspostavio je diplomatske odnose sa SSSR. Sa suprugom Eleonorom imao je šestoro dece (od kojih je jedno dete rano umrlo) iako je ona bila lezbijka, zaljubljena u novinarku Lorenu Hikok. Ljubavna pisma koja joj je Eleonora slala dospela su u javnost. Eleonora Ruzvelt imala je veliku ulogu u političkoj karijeri supruga, pogotovo od 1921, kad više nije mogao bez invalidskih kolica.