Deca – Milena Marković (LOM)


Ko želi da upozna bezizlaz, ko je spreman da podnese podsmeh demona uhvaćenih u kolo koje kruži oko svakog od nas, ko veruje da postoje oni koji veruju detetu u sebi – NEKA ČITA


Goran Joksimović

Ko želi da se sretne s piscem – intelektualkom, ko prihvata neobični umetnički postupak, onaj ili ona kome ili kojoj poezija znači, ko prihvata nov način, kome je izazov da čita knjigu pisanu olovkom ili štamparskom bojom pomešanom sa žuči, ko želi da oseti iskrenost, ko nije pravopisni čistunac, ko ne beži od suza, ko zna, ili ko ne zna gde živi, onaj ko nije razmišljao koliko život i svet imaju mračnih džepova, onaj ko želi da pogleda koliko je duboka, nepoznata, zatamnjena, izranjavljena – a duhovita nečija duša – NEKA ČITA.

Ko zna da MAJKA nikad ne nosi samo svoj krst, ko se ne plaši ispaljenog zalutalog metka istine koji preti svakome ispod nebeskog svoda, ko može da podnese susret pred ogledalom, ko ume da prašta, ko je sposoban da guta tugu, ona ili onaj koja ili koji vrisak, krik vide kao pruženu ruku pomirenja sa samim sobom, ko želi da upozna bezizlaz, ko je spreman da podnese podsmeh demona uhvaćenih u kolo koje kruži oko svakog od nas, ko veruje da postoje oni koji veruju detetu u sebi – NEKA ČITA.

Ko ume da na trenutak zatvori knjigu, da zatvori oči i da ćuti – NEKA ČITA.

Oni kojima slova ne beže kad im zadrhte ruke – NEKA ČITAJU.

 

Podeli s drugima