Prvi broj Studenta (pokrenuo ga je Ivo Lola Ribar) izašao je 15. marta 1937. godine, bio je jedan od značajnih faktora Studentskih protesta 1968, a izlazi i danas


Časopis je bio kruna studentskog samoorganizovanja u predratnom Beogradu. Prethodili su mu Zdravstveno potporno udruženje studenata i Studentska zadruga. Kako se Student bavio konkretnim pitanjima društva i bio otvoreno levičarski orijentisan, od prvog broja pratile su ga cenzura i zabrane. Policija je čekala često i u štampariji kako bi zaplenila časopis. Vlada je pokušala da mu smanji popularnost pokrenuvši Studentski Glasnik kao konkurenciju, ali bezuspešno.

Studenti na Filozofskom fakultetu u Beogradu tokom protesta 1968.

U osvajanju slobode Student je igrao vrlo važnu ulogu u Studentskim demonstracijama 1968. Samo u Studentu moglo se pročitati kako je policija ulazila na fakultete i besomučno tukla studente, šta se dešavalo na Filozofskom fakultetu, prva je zabeležila Žigonovu sintagmu baroni komunizma i pisala o njegovom izvođenju Robespjera iz predstave Dantonova smrt, pisali su o Desanki Maksimović, Miri Alečković i Veljku Vlahoviću koji su se solidarisali sa studentima, o snimcima Dušana Makavejeva, o parolama Dole crvena buržoazija, Izvozimo ljude kao smrznutu govedinu… Sa svojim čitaocima Student je bio i na Podvožnjaku, kad su se sukobili s policijom. Umesto jednom nedeljno, Student je tada izlazio svakodnevno, s vanrednim izdanjima, i dostizao tiraž od 80.000 primeraka. Kraj protesta Student je obežio naslovnom stranom na kojoj je bila velika crna tačka.

Student je danas jedini studentski časopis Beogradskog univerziteta. Od 5. oktobra 2000. promenila se uređivačka politika. Sada se bavi, osim akademskim pitanjima kao bazičnim, i društvom, kulturom i sportom. Izdavač je Savez studenata Beograda, a od novembra 2006. godine deo je Student Press In Europe (SPINE).

Podeli s drugima