vodolija

Šansa za novi posao

Trpećete pritiske sa svih strana, najviše na porodičnom i poslovnom planu. Međutim, to ne mora da bude loše. Što se porodice tiče, svesni ste da vaši najmiliji brinu za vas, i mada vam teško pada da odgovorite njihovih (visokim?) zahtevima, to će vas naterati da više brinete o sebi. Što se posla tiče, upravo otežanim okolnostima zahvalite što vam se pruža prilika da napredujete na poslu. Ukoliko nemate posao, ovo je mesec kad postoje velike šanse da ga nađete, i to posao za koji ste mislili da nemate nikakve šanse. To je naročito aktuelno sredinom meseca. U drugoj polovini juna ćete morati da položite danak napetosti koja vas je do tada pratila – nervoza je izražena, a u poslednjih desetak dana juna vrlo je verovatno da ispoljite egoizam misleći da na to imate pravo. To je odlična podloga da se posvađate s vodećom figurom u porodici, verovatno s ocem, a na poslu sebi nepotrebno pravite probleme dokazujući se pred ljudima koji toga nisu vredni – ogovaraće vas šta god da radite.

Podeli s drugima