ribe

Životno aktivni, poslovno efikasni

Vrlo ste aktivni u aprilu. To se pre svega odnosi na posao, ali i na ostale aspekte. Efikasni ste na poslu – sve što dobijete kao zadatak, obavite brže, bolje i lakše nego bilo ko drugi. Međutim, niste naročito strpljivi s ljudima koji vas ne prate istom brzinom ili im nešto nije jasno. Astrološki savet je da ne zaboravite na taktičnost u ophođenju jer je velika verovatnoća da oni koje ste proglasili za „glupe”, „nesposobne”… kasnije imaju presudnu ulogu u stvarima koje su vam važne i koje se lično na vas odnose. Pritom, nije bitno samo šta kažete, nego i kojim tonom to kažete, a najvažnije je kakav izraz lica pravite. Imajte na umu da je svakom dozvoljeno da s vremena na vreme bude usporen i da s vama ne deli volju i želju za ispunjenjem (vaših) planova. Na emotivnom polju niste zadovoljni razvojem događaja, pa se zapitajte da li ste možda išli ispred događaja umesto da ih pratite. Krajem meseca počinje mnogo bolji period na ljubavnom planu.

Podeli s drugima