Praznik malih prijatelja – Jan Fabr (Narodni muzej, Beograd)


Iako nije reč o izložbi najrecentnijih radova, Praznik malih prijatelja je ključan za razumevanje ne samo savremenog vizuelnog stvaralaštva Fabra, već i njegovog pozorišnog i literarnog opusa – u Narodnom muzeju (Trg republike 1 a) do 5. aprila


Jan Fabr uživa međunarodni ugled jednog od najinovativnijih i najsvestranijih ličnosti savremene umetničke scene. Tražeći i uspostavljajući veze između različitih disciplina, otvara nove puteve i mogućnosti interpretacija u oblastima vizuelnih umetnosti, pozorišta i književnosti. Radovi Jana Fabra izlagani su na najznačajnijim međunarodnim izložbama i u muzejima, kao što su Venecijanski bijenale, Dokumenta u Kaselu, Bijenale u Sao Paulu, Luvr, Ermitaž.

Izložba Praznik malih prijatelja, čiji je kustos Joana de Vos, bavi se temama koje su fascinirale Fabra kao mladog vizuelnog umetnika. Proučavajući svet insekata, on je već tada počeo da stvara sopstveni mitski univerzum usredsređen na život i smrt, lepotu i užas, krhkost i nasilje, smrtnost i večnost, koje važno mesto imaju i u pozorišnoj umetnosti koju stvara. Iako nije reč o izložbi najrecentnijih radova, ona je ključna za razumevanje ne samo savremenog vizuelnog stvaralaštva Fabra, već i njegovog pozorišnog i literarnog opusa.

Slično entomologu, Fabr zapravo beleži, analizira i komentariše ljudske aktivnosti i emocije kroz seriju crteža, instalacija i skulptura „fantastičnih insekata”. Svojim velikim Pozorištem Paukovih glava s pravim paukovima, simulira pozorište života, ali ne beleži ono što vidi kod svojih „malih prijatelja”, već u sebi traži slike koje nastaju, ostavljajući istu mogućnost i posmatraču. Glavni medij ostaje mašta. Praznik malih prijatelja postaje „praznik čula”, a metamorfoza insekata postaje simbol ljudskog postojanja.

 

Podeli s drugima