Arhiva za Usput - Strana 30

Usput

Osvežavanje memorije – Ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka

Osvežavanje memorije je pokušaj da se srpska srednjovekovna kulturna baština predstavi na jedan drugačiji, nov način, što podrazumeva savremen muzeološki pristup, koji osim iznošenja originalnog materijala ima za cilj stvaranje atraktivne, interaktivne audio-vizualne postavke. Posetilac je pozvan da otkriva materijal, krećući se kroz niz zamračenih soba i prostora. (više…)
Vidi još...