Ako bi vestalka prošla dok osuđenika vode na gubilište, automatski bi bio pomilovan; rob koga bi pogledala ili mu se obratila, odmah bi bio oslobođen (više…)
Vidi još...