Junaci romana Underground Soul su narkomani, dva komada, i jedna alkoholičarka, prikazani bez klišea a savršeno ubedljivo (više…)
Vidi još...