Dok s jedne strane duhovito raskrinkava krutost crkvenih rituala, kroz epizode kao što je Danijelovo ispovedanje vernika pomoću tutorijala s interneta, u filmu „Telo Hristovo” Komasa ukazuje i na licemerje, strah i duhovno slepilo male verske zajednice (više…)
Vidi još...