Tradicija je živa stvar, ne možemo stvarati nezavisno od jezika i predstava koje su nas formirale. Možemo se i moramo boriti s njima, ali ne možemo da se pravimo da ne postoje. A ta borba ne bi trebalo da bude ideološka, nego lična (više…)
Vidi još...