Zbog eksplicitnog jezika i nezgodnih pojedinosti bilo je gotovo nezamislivo objaviti ovu knjigu za piščeva života, pa je autor Vuk Karadžić zapečatio uz amanet da se ne otvara do kraja XIX veka (više…)
Vidi još...