Kad se okupe na porodičnom ranču, ne dolazi do uobičajene erupcije porodičnog vulkana – do raskola i ispovesti, već do sasvim neočekivanih, tragikomičnih i bizarnih tektonskih poremećaja (više…)
Vidi još...