Grozota je za nekoga, sklonog linearnim konvencijama, teško sagledivo štivo, što vidi i sam autor, pa na kraju, kao i u nekim prethodnim romanima, nudi prepričanu fabulu, a u uvodu čak potiče na čitanje otpozadi (više…)
Vidi još...