Andra Đorđević, ministar prosvete, 1894. zabranio je upis devojkama u gimnazije, a 1899. je tražio od sva tri fakulteta na Velikoj školi da mu odgovore da li je potrebno da se devojčice školuju (više…)
Vidi još...