U svoja dva kratka romana – Schindlerov lift / Što na podu spavaš, Cvijetić obrađuje jedan, ne agresorski, ne oslobodilački i ne samo građanski, nego jedan civilizacijski sukob, koji se odigrao na mikroplanu u ne tako davnom periodu istorije Balkana (više…)
Vidi još...