Pas i kontrabas će biti više zapamćen oko kontroverzi i dodele Ninove nagrade, a nama preostaje da se nadamo da će jednom promeniti formulu (više…)
Vidi još...