U Tu negde Turčinović neretko spaja entuzijazam, vedrinu i realnost ne štedeći reči da što bolje prikaže sa čim se sve suočava današnji čovek, koje ga strepnje prožimaju, koje brige brinu (više…)
Vidi još...