Bong Džon-Ho porodice Kim i Park ne tretira kao opozite, već kao dve strane istog novčića, jednog te istog parazitskog sistema, a kuća porodice Park predstavlja i glavnog junaka – staklenu ljušturu u koju Kimovi žele da se sklone tragikomično se vrteći u krugu samoporicanja, griže savesti zbog svog siromaštva,…
Vidi još...