Pevajuće srce bavi se pojedincem, vernikom ili nekim bliskom veri, osobom koja će na zgarištu istorije i večnih dilema, u nekoj budućoj zemlji i daljoj konstelaciji, rešiti nagomilana pitanja egzistencije i večnih dilema identiteta (više…)
Vidi još...