Broj sudbine se u praksi pokazao kao veoma precizan (više…)
Vidi još...