Chosteen je pobeda u porazima. Glorifikacija života u do sada neviđenim ponorima; glorifikacija koja ne može da zameni stvaran život, ali može da ga učini podnošljivijim. Bar na trenutak (više…)
Vidi još...