Mongoli su spalili Žiču 1241. godine, a Maglič je bio idealna predstraža ovom manastiru, tako da je verovatno s tom svrhom i obnavljan (više…)
Vidi još...