Obimom skromna, značajem velika Neonski vrisci / Kako su dril, trap i bašment opet obnovili muziku, studija je previranja u mahom britanskom repu u poslednjih dvadeset godina (više…)
Vidi još...