Katarina, Velika i Mala, nije se štedela; vredno nam oslikava pejzaž jedne „Male” i „Velike” Crne Gore, „mikrokozme”, u dva sistema, socijalizmu i tranziciji, geografski skučenog prostora u kome svi misle da svakoga poznaju (više…)
Vidi još...