Sveti Sava je ušao u legendu još za života. Mnogim dobrim delima zadužio je srpski narod, tako da je i svetosavlje postalo drugi naziv za srpsko pravoslavlje (više…)
Vidi još...