Dr Spok bio je neprikosnoveni autoritet pedijatrije, njegovu „Negu dece” (Baby and Child Care) mnogi smatraju za Bibliju za decu (više…)
Vidi još...